Workshop Aansprakelijkheid in de Sport

27 juni 19:30 - 21:30

Datum:                27 juni 2019

Locatie:              't Kikkerfort, Schepersweg 14a Breukelen

Docent:              mr. P.J. van der Aart (Team Sportservice)

Aanmelden scholingen 2019

 

De georganiseerde amateursport is in de afgelopen twintig jaar een volwaardig onderdeel van de Nederlandse samenleving geworden. Steeds meer instellingen en organisaties erkennen de kracht van sport als sociaal bindmiddel en of benutten de laagdrempelige fijnmazige infrastructuur om maatschappelijke processen te beïnvloeden. Op zich een goede zaak, maar wat betekent dit voor de positie van de vele vrijwillige bestuurders in de sport? Welke risico’s komen er op hen af nu het besturen van een sportvereniging veel meer blijkt dan een vermakelijke sociale bezigheid?

 

Wie is aansprakelijk?

De sportbestuurder van nu is in toenemende mate genoodzaakt zijn/haar zaakjes goed op orde te hebben. Wie immers erkend wordt als krachtig maatschappelijk middel krijgt ook te maken met de vele regels in die maatschappij. Hoe vrijblijvend is de vrijwillige bestuursfunctie als de overheid geen onderscheid maakt bij het invoeren van nieuwe privacywetgeving tussen bedrijven en verenigingen? Waar loopt de grens tussen eigen verantwoordelijkheid van de leden en aansprakelijkheid van de vereniging of zelfs de individuele bestuurder?

 

Casussen 

Heb je vragen/casussen die je op deze avond graag behandeld wilt hebben? Stuur je vraag voorafgaand aan de thema-avond dan in naar het Sportpunt Stichtse Vecht.

 

mr. P.J. van der Aart, jurist bij Team Sportservice, neemt je tijdens deze avond aan de hand van praktische voorbeelden mee naar een geruststellende conclusie: Besturen is leuk!

 

Voor meer informatie

Danielle van Schaik
Medewerker Sportpunt & 't Kikkerfort
0346-266851

Naar het overzicht

Voor meer informatie

Danielle van Schaik
Medewerker Sportpunt & 't Kikkerfort
0346-266851