Bijeenkomst Jeugdsport-/cultuurfonds

10 januari 16:00 - 17:00

Locatie: Schepersweg 14a ('t Kikkerfort)

 

De afgelopen jaren is het aantal gebruikers van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds flink gestegen.
Het is geweldig om te zien dat we samen steeds meer kinderen de kans tot sport en cultuur kunnen bieden.
Toch zijn er nog veel kinderen die hier (nog) geen gebruik van maken en wel recht op hebben.

Op woensdag 10 januari 2018 organiseren wij een bijeenkomst om de regelingen voor sporters met een laag inkomen te optimaliseren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Een lokaal aanspreekpunt voor het Jeugdsport-/cultuurfonds
- Welke regelingen zijn waarvoor (U-pas, Jeugdsport-/cultuurfonds, zwemregeling)
- De spelregelwijzigingen per 1 januari 2018
- Wat kan er anders / hoe versterken we de regeling
- Mogelijkheden voor donateurs / fondsenwerving
 
Bij deze bijeenkomst zijn alle intermediairs, potentiele intermediairs, sportaanbieders en professionals die met de doelgroep te maken hebben welkom om mee te denken. Deel dit gerust!
Op basis van de uitkomsten gaan wij de regeling het komende jaar nog beter benutten.

Aanmelden voor de bijeenkomst

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met Marieke.

Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Divers
06 58 07 61 17

Naar het overzicht


Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Divers
06 58 07 61 17