Aansprakelijkheid in de sport

19 april 19:00 - 21:00

Locatie: Boom & Bosch, Markt 1 Breukelen

 

Sportaanbieders hebben op grond van wetgeving en jurisprudentie een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van vrijwilligers, leden & bezoekers. Dit kan sportaanbieders verplichten bepaalde maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze mensen schade lijden. Maar wat zijn de juiste veiligheidsmaatregelingen en wat zijn in deze de juridische rechten en plichten? Dit alles komt aan bod tijden de thema-avond aansprakelijkheid.

 

De georganiseerde amateursport is in de afgelopen twintig jaar een volwaardig onderdeel van de Nederlandse samenleving geworden. Steeds meer instellingen en organisaties erkennen de kracht van sport als sociaal bindmiddel en/of benutten de laagdrempelige infrastructuur om maatschappelijke processen te beïnvloeden. Op zich een goede zaak, maar wat betekent dit voor de positie van de vele vrijwillige bestuurders in de sport? Welke risico’s komen er op hen af nu het besturen van een sportvereniging veel meer blijkt dan een vermakelijke sociale bezigheid?

 

De sportbestuurder van nu is in toenemende mate genoodzaakt zijn/haar zaakjes goed op orde te hebben. Wie immers erkend wordt als krachtig maatschappelijk middel krijgt ook te maken met de vele regels in die maatschappij. Hoe vrijblijvend is de vrijwillige bestuursfunctie als de overheid geen onderscheid maakt bij het invoeren van nieuwe privacywetgeving tussen bedrijven en verenigingen? Waar loopt de grens tussen eigen verantwoordelijkheid van de leden en aansprakelijkheid van de vereniging of zelfs de individuele bestuurder?

 

Mr. P.J. Van der Aart, jurist bij Team Sportservice, neemt u aan de hand van praktische voorbeelden mee naar een geruststellende conclusie: Besturen is leuk!

 

AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming)

Daarnaast wordt tijdens deze avond extra aandacht besteed aan de nieuwe privacy-wetgeving (AVG). Net zoals elke andere organisatie verwerken ook sportaanbieders persoonsgegevens. Het is daarom voor sportaanbieders van groot belang op de hoogte te zijn van de privacyregels. Deze wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij voeren controles uit en nemen maatregelen als een datalek heeft plaatsgevonden. Hierbij geld bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

 

Heb je vragen over deze avond? Neem dan contact op met Marieke de Bruin.

Aanmelden kan via de link of door het sturen van een mail.

 

Klik hier om aan te melden

 

 

Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Divers
06 58 07 61 17

Naar het overzicht

Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Divers
06 58 07 61 17