FAQ

Bekijk hier de veel gestelde vragen per categorie. Heb je een andere vraag, neem dan contact met ons op.

Vergunning aanvragen evenement
 • Hoe kan ik een vergunning aanvragen voor een sportevenement?

  Neem contact op met de afdeling vergunningverlening APV/Bijzondere wetten via: 14 0346. Zij geven informatie over de vergunningaanvraag, de risico’s en de daarmee samenhangende duur van de vergunningaanvraag. Je ontvangt van hen een formulier voor de aanvraag. Als dat nodig is sturen zij ook een voorbeeld van een veiligheidsplan.

  Meer informatie

 • Wanneer moet ik een vergunning aanvragen?

  Afhankelijk van de risico’s van een evenement, moet een volledige  vergunningaanvraag uiterlijk 8 (risicogroep A) of 12 weken (risicogroepen B en C) van te voren worden ingediend. We bevelen aan je aanvraag veel eerder in te dienen.

  Vanaf september is het mogelijk om evenementen alvast aan te melden voor de evenementenkalender voor het volgende jaar. Mocht het voorkomen dat twee evenementen op dezelfde dag op dezelfde locatie staan gepland, dan heeft het evenement dat zich heeft aangemeld voor de kalender voorrang.

 • Hoe wordt het risico van een evenement bepaald?

  De gemeente bepaalt het risico van het evenement aan de hand van de risicoscan van VRU (Veiligheidsregio Utrecht). Er zijn drie mogelijke uitkomsten: A, B en C. Bij gering risico wordt een A toegekend, bij groot risico C.

 • Heb ik een veiligheidsplan en plattegrond nodig voor mijn vergunningaanvraag?

  Je hebt een veiligheidsplan nodig als het evenement valt binnen de risicogroepen B en C. Via 14 0346 kun je hier meer informatie over krijgen. Wanneer je contact opneemt met de gemeente sturen zij naast het aanvraagformulier ook een format voor het veiligheidsplan. Wil je nog meer informatie dan is het ook mogelijk om een afspraak in te plannen met brandweer, politie en gemeente. Je moet altijd een plattegrond van het evenemententerrein meeleveren met de aanvraag.

 • Is het mogelijk een vergunning voor meerdere jaren aan te vragen?

  Dit is alleen mogelijk als het evenement al een keer heeft plaatsgevonden. Daarnaast mag alleen de datum afwijken en moet het evenement verder exact hetzelfde zijn. Het is niet mogelijk voor risicogroep C. De maximale lengte van de vergunning is drie jaar.

 • Wat zijn de kosten voor een vergunningaanvraag?

  Voor het aanvragen van een vergunning brengen we voor commerciële partijen legeskosten in rekening. De kosten hangen af van het risico van het evenement. Daarnaast zijn er voor commerciële partijen kosten voor het gebruik van gemeentegrond: precario. De kosten kunnen worden opgevraagd bij de afdeling vergunningen. Er is een vrijstelling voor niet-commerciële partijen.

 • Welke vergunningen moet ik aanvragen voor een evenement?

  Als je als vereniging een evenement wil organiseren is het misschien nodig daar een vergunning voor aan te vragen. Op de website van de gemeente vind je hierover meer informatie.

  Evenementenvergunning aanvragen

  Klein evenement melden

  Omgevingsvergunning

Vrijwilligers
 • Hoe kan ik nieuwe vrijwilligers werven?

  Is jouw sportvereniging op zoek naar vrijwilligers? De Vrijwilligerscentrale biedt de mogelijkheid aan organisaties kosteloos een vacature te plaatsen op de digitale vacaturebank. Daarnaast kan de Vrwijwilligerscentrale Stichtse Vecht ondersteuning bieden bij het zoeken naar vrijwilligers.

  Meer informatie

 • Mag je vrijwilligerswerk doen met een uitkering?

  Je mag naast je uitkering vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is een goede manier om opnieuw aan de slag te gaan, werkervaring en sociale contacten op te doen. Je hebt wel toestemming van UWV nodig. Meer informatie kun je vinden op de website van het UWV.

Wet en regelgeving
Borgstelling
 • Waar kan ik een borgstelling aanvragen voor een lening?

  Als vereniging kun je een borgstelling aanvragen bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van bezit van kwalitatief goede accommodaties door sportorganisaties. Daartoe geeft SWS, in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd, borgstellingen af aan banken.

  Stichting Waarborgfonds Sport

Regelgeving
Subsidie
 • Hoe kan ik subsidie aanvragen?

  Het is mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente als een activiteit of evenement op het gebied van sporten en bewegen past binnen de doelstellingen van de gemeente. Je kan subsidieaanvragen via de website van de gemeente:

  Subsidie aanvragen

   

Vergunningen
Minimaregelingen