Informatieplicht wet milieubeheer

29 mei 2019

Organisaties die meer dan 50.000 kWH elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar gebruiken, moeten per 1 juli 2019 informatie geven over de genomen maatregelen om energie te besparen. Dit geldt ook voor sportverenigingen. De informatieplicht voor grootverbruikers is het gevolg van de wijziging van de Wet Milieubeheer. Het doel van de informatieplicht is energiebesparing versnellen.

 

Vragenlijst

Organisaties die onder de informatieplicht vallen, moeten vóór 1 juli 2019 een vragenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) invullen en aangeven hoe ze aan die nieuwe Wet Milieubeheer voldoen. De vragenlijst bestaat uit een lijst met mogelijke energiebesparingsmaatregelen. Het gaat om maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Verenigingen die vallen onder de informatieplicht moeten deze maatregelen nemen. In de vragenlijst geef je aan welke maatregelen je hebt genomen. In de bijlage vind je de lijst Erkende Maatregelenlijst (EML) Sport en recreatie.

 

De vragenlijst is te vinden in het eLoket van RVO: https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing

 

Meer informatie

 

Workshop energiebesparing

Woensdag 26 juni, 20.00 tot 22.00 uur (inloop 19.30 uur) in Vianen.

 
Team Sportservice provincie Utrecht organiseert een workshop ‘Energiebesparing en voldoen aan nieuwe wetgeving energiebesparing’. Na afloop van de workshop kun je onbeperkt gebruik maken van de digitale helpdesk van Green Leisure met vragen over het invullen van de EML tool. Na deelname aan deze interactieve workshop voldoe je als vereniging aan de informatieplicht en verkrijg je inzicht in de besparingsmogelijkheden voor je vereniging.

Het programma is als volgt:

  • Algemene uitleg energiebesparing voor sportverenigingen;
  • Subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen;
  • Uitleg Erekende Maartregelenlijst wetgeving in relatie tot het energieverbruik van sportverenigingen;
  • Aan de slag met het invullen van de EML door middel van de tool van RVO.
     

Aanmelden workshop

Je kunt je aanmelden voor deze workshop via https://nl.surveymonkey.com/r/VerduurzaamUwSportvereniging

 

Kosten workshop

€ 99 excl. BTW per vereniging (maximaal 2 personen per vereniging). 50% van de kosten kun je declareren bij het Sportpunt.

 

Boete bij niet naleven informatieplicht

Een organisatie kan een boete krijgen als ze niet voldoet aan de informatieplicht of de energiebesparende maatregelen niet uitvoert.

 

Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel

Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Bij energiebesparing gaat het om het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren van uw gebouw of het toepassen van ledverlichting. Het gaat om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 aardgas(equivalenten) verminderen.