11 december 'De Aftrap' van het sportakkoord Stichtse Vecht

21 november 2019

Dit is dé kans om als sportvereniging, commerciële sportaanbieder, instelling uit onderwijs, wonen, welzijn en zorg, het bedrijfsleven, de gemeente en ieder ander een bijdrage te leveren aan sport en bewegen in Stichtse Vecht. Kom 11 december naar De aftrap voor het lokale sportakkoord!

Meld je nu aan!

 

Alle info op een rij

Wat: Aftrap lokale sportakkoord
Wanneer: 11 december 2019 
Inloop va 19:00 uur, programma 19:30-22:00 uur 
Kom op tijd, fluitsignaal klinkt om 19:30 uur :-)

Locatie: Voetbalvereniging OSM'75, Fazantenkamp 619 Maarssenbroek

Waarom meedoen?

Ten eerste natuurlijk om zoveel mogelijk inwoners van Stichtse Vecht met plezier te laten sporten en bewegen. Hiervoor gaan we met elkaar uitgangspunten en activiteiten bepalen. Voor de uitvoering van de activiteiten die in het sportakkoord zijn neergelegd kan de gemeente bij het Rijk een uitvoeringsbudget aanvragen. Voor de gemeente Stichtse Vecht zal dit ongeveer €40.000,- per jaar zijn gedurende 2 jaar (2020 en 2021).

 

Nationaal sportakkoord

In 2018 heeft het ministerie van VWS gezamenlijk met de sport, gemeenten en maatschappelijke partners het Nationaal Sportakkoord gesloten. In dit akkoord is aan de hand van zes ambities afgesproken om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

 

Intentieverklaring Stichtse Vecht ondertekend

Het college van Stichtse Vecht heeft besloten ook een Stichtse Vechts Sportakkoord te vormen en maakt daarmee aanspraak op geld vanuit het rijk voor de inzet van een sportformateur. Naast het college ondertekent Stichting Welzijn Stichtse Vecht, de Sportraad Stichtse Vecht en Stichting Sport4All de intentieverklaring om de vorming van een lokaal sportakkoord op te starten.

 

Lokale sportakkoorden

Om de ambities uit het nationale sportakkoord kracht bij te zetten is het van belang dat deze ook lokaal worden ingebed via een lokaal sportakkoord. In zo’n lokaal sportakkoord maken sportaanbieder en maatschappelijke organisaties afspraken hoe zij samen ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken.

 

Budget beschikbaar

Vanuit het rijk is geld beschikbaar voor de inzet van een procesbegeleider (sportformateur) om tot de vorming van een lokaal akkoord te komen. Na oplevering van het sportakkoord is er ook uitvoeringsbudget beschikbaar.

  

Meer informatie

Wil je meer weten over het lokale sportakkoord, kijk dan op www.sportakkoordstichtsevecht.nl.