Succesvolle aftrap Sportakkoord Stichtse Vecht

12 december 2019

Ruim 50 betrokkenen uit onder andere sport, welzijn, zorg en onderwijs waren woensdagavond 11 december aanwezig bij de Aftrap van het Sportakkoord Stichtse Vecht. Onder leiding van Sportformateur Marja Nieuwenhuis werd een start gemaakt met de invulling van ons lokale sportakkoord, dat op 8 april helemaal klaar moet zijn.

 

Verbinding en uitdaging

Stipt om 19.30 uur gaf Nieuwenhuis bij voetbalvereniging OSM ’75 het fluitsignaal als start van de avond. Zij is de onafhankelijke sportformateur om het sportakkoord samen met iedereen die betrokken is bij sport en bewegen vorm te geven. Nieuwenhuis benadrukte in haar introductie dat het akkoord niet alleen een project van de gemeente is. Als voorstander van dit akkoord, zelf betrokken bij sport en bewegen in de gemeente en oud gymdocente moedigde wethouder sport Hetty Veneklaas iedereen aan om zich in te zetten voor dit akkoord: “Net als sport, zorgt dit sportakkoord voor verbinding en uitdaging. We gaan de uitdaging aan om met zo veel mogelijk partners een mooi akkoord te vormen. We zoeken de verbinding met iedereen die sport belangrijk vindt. Daarnaast kan iedereen aansluiten op zijn eigen niveau en meedoen binnen zijn eigen mogelijkheden.”

 

Ambities benoemen

Tijdens de bijeenkomst gingen de aanwezigen aan de slag met het benoemen van ambities voor verschillende thema’s. Ook dachten ze na over hoe je deze ambities kan bereiken en wat zij hier zelf voor kunnen doen. Voorbeelden van genoemde ambities zijn een betere bezetting van sportzalen, meer vakleerkrachten, gezonde sportkantines of beter opgeleide trainers. Om te bepalen welke ambities in het sportakkoord komen, zijn 6 werkgroepen gevormd. Veel aanwezigen hebben zich ingeschreven voor één van deze groepen. Wilt u ook meedoen in een werkgroep? Geef u dan op bij Marja Nieuwenhuis via sportformateur@sportakkoordstichtsevecht.nl.

 

Landelijk en lokaal sportakkoord

In juni 2018 werd het landelijke sportakkoord ondertekend. De invulling voor Stichtse Vecht volgt nu via het lokale sportakkoord. Het college van Stichtse Vecht heeft hiervoor samen met Stichting Welzijn Stichtse Vecht, de Sportraad Stichtse Vecht en Stichting Sport4All de intentieverklaring getekend om de vorming van een lokaal sportakkoord te starten. Vanuit het rijk is geld beschikbaar voor de inzet van een sportformateur om een lokaal akkoord te vormen. Na oplevering van het sportakkoord is er ook geld beschikbaar voor de uitvoering.

 

Via www.sportakkoordstichtsevecht.nl kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of je aansluiten bij het sportakkoord.