Financiele tegemoetkoming voor sportaanbieders

02 april 2020

Iedereen in de sport wordt door de coronamaatregelen geraakt: de sporters, de clubs, verenigingen, de bonden en ook andere sportaanbieders. De zwembaden, sportcentra, sporthallen, sportparken en gymzalen zijn dicht zijn t/m dinsdag 28 april. Alle sportactiviteiten en lessen op deze accommodaties gaan niet door. 

 

Tegemoetkoming

Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Er geldt wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

 

Aanvragen

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Daar staat ook meer informatie over de voorwaarden.

 

Huur en pacht sportaccommodaties

De gemeente Stichtse Vecht werkt aan een passend antwoord op de vraag of de huur of pacht betaald moet worden terwijl een sportcomplex dicht is. Zodra hierover meer bekend is verschijnt dit op deze website. De gemeente vraagt om op dit moment de lopende afspraken te respecteren.

 

Overige vragen van sportclubs

Op de website van het NOC*NSF worden veel antwoorden gegeven op veelgestelde vragen van sportclubs over de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus. Klik daarvoor op deze link.