Tegemoetkoming AmateurSportOrganisaties (TASO)

16 juli 2020

De TASO regeling

Op 10 juli is de beleidsregel Tegemoetkoming AmateurSportOrganisaties COVID-19 (TASO) bekend gemaakt. Deze beleidsregel is er om amateursportorganisaties tegemoet te komen in de schade die is geleden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Er is in totaal een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De TASO regeling in het kort

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Denk hierbij onder andere aan kantineomzet, ticket- en abonnementen verkoop.

 

  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel

 

  • De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling)

 

  • Wanneer zwembaden de SBI-code 93.11.1 hebben komen ook zij in aanmerking voor de TASO regeling.

 

De TASO regeling is niet bedoeld voor personele lasten die al in aanmerking zijn gekomen voor compensatie op grond van de NOW, de Tozo regeling of ter compensatie van huurverplichtingen. Het ministerie werkt de huurcompensatieregeling momenteel uit. Uiterlijk 1 augustus hopen we meer duidelijkheid hierover te hebben.

 

Subsidie

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: 

€ 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten)
€ 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten)
€ 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten)

 

Aanvraagformulier


De aanvraag kan van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020 worden ingediend. Dit moet via een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier staat vanaf 1 september op http://www.dus-i.nl.

 

Meer informatie

Mocht je naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben? Neem dan contact op met  Sofie van Opdorp via 06 22 74 92 05 of sofie.van.opdorp@stichtsevecht.nl