Update sporten met tweetallen

21 december 2020

Update sporten met tweetallen

Het ministerie van VWS geeft meer duidelijkheid over het sporten met tweetallen van 18 jaar en ouder. Het is mogelijk om met meerdere tweetallen tegelijk op 1 sportveld te trainen.

 

Ben je 18 jaar of ouder dan mag in groepen met maximaal twee personen gesport worden op de buitensportaccommodatie.

  • De tweetallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. 
  • De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter.

  • De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming.

  • Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden.

  • Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.

Kinderen en jeugd die vallen onder junioren competities zijn uitgezonderd van groepjes van twee.