Oprichting Lokaal Cultuurfonds Stichtse Vecht

13 januari 2021

Per 1 januari 2021 is een nieuw Cultuurfonds Stichtse Vecht van start gegaan. Vanuit dit fonds stelt de gemeente Stichtse Vecht vanaf 2021 jaarlijks € 100.000 beschikbaar voor culturele activiteiten.

Einde samenwerking Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stopte met lokale fondsen. Zo kwam een einde aan 5 jaar samenwerking. De gemeente vindt het van belang om de culturele instellingen in Stichtse Vecht te behouden en begon daarom het Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Ondersteuning culturele organisaties

Voor culturele organisaties, zowel professioneel als amateur, is het nu makkelijker om een financiële bijdrage aan te vragen voor een culturele activiteit. Een bijdrage kan aangevraagd worden voor bijvoorbeeld een muziekuitvoering, maar ook voor een cultuurhistorisch gerelateerde activiteit.

Doneren

Particulieren en organisaties die cultuur in Stichtse Vecht een warm hart toedragen, kunnen ook aan het fonds doneren. Het fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat schenken fiscaal aantrekkelijk maakt. Vaak is meer dan de helft van de gift aftrekbaar van de belasting.

Patronen van Stichtse Vecht

Met een jaarlijkse gift van € 1.000 (minimaal 5 jaar) sluit je je aan bij de ‘Patronen van Stichtse Vecht’. Voor deze speciale groep donateurs wordt jaarlijks een bijzonder evenement georganiseerd. De Patronen worden ook regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe culturele ontwikkelingen en voorstellingen. Meer informatie vind je op de website van Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Structurele subsidiemogelijkheid

Culturele organisaties komen daarnaast in aanmerking voor een structurele subsidie, volgens het nieuwe subsidieprogramma 2021-2024 van gemeente Stichtse Vecht. Amateurkunst-organisaties kunnen een subsidie aanvragen van minimaal € 500 tot maximaal € 3.000. Voorwaarde is dat de organisatie een professionele artistieke leiding heeft. Bekijk hoe je subsidie aanvraagt of verantwoordt.