Compensatieregeling gevolgen misgelopen inkomsten Corona

11 februari 2021

Bijna iedere organisatie en ieder bedrijf voelt de financiële effecten van de coronacrisis. Komen de activiteiten van jouw organisatie hierdoor in de knel en kom je voor andere regelingen niet in aanmerking? De gemeente Stichtse Vecht heeft een compensatieregeling voor de gevolgen van misgelopen inkomsten door Corona. Alle organisaties waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft kunnen hiervoor een aanvraag indienen. 

Hou in je aanvraag rekening met het volgende

• Onderbouw waar het bedrag nodig is
• Geef de gevolgen aan die het heeft wanneer je het bedrag niet ontvangt. Let op! Omzetverlies alleen geeft geen recht op vergoeding, wel de gevolgen daarvan.

Tip! Stuur ter vergelijking een overzicht mee van de inkomsten en uitgaven van 2019.

 

Kijk voor meer informatie en een aanvraag op deze pagina