Rabobank steunt sportclubs

19 december 2016

Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. Daarom introduceert Rabobank Gooi en Vechtstreek in 2017 de Clubkas Campagne: een eigentijdse en bijzondere vorm van financiële ondersteuning voor het verenigingsleven in het Gooi en de Vechtstreek. Aanmelden kan nog tot 28 februari 2017.

 

Hoe werkt het?
Rabobank Gooi en Vechtstreek stelt € 75.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen aan de actie en aan de actievoorwaarden voldoen. Ieder lid mag vervolgens drie stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging of stichting. Op die manier mogen de leden van de Rabobank meebeslissen in de verdeling van het geld. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld zij ontvangen. Het maximaal uit te keren bedrag per vereniging of stichting is € 2.000,-.

 

Originaliteitsprijs
De zes verenigingen en/of stichtingen die op de meest inspirerende en originele wijze de Rabobank Clubkas Campagne onder de aandacht brengen, ontvangen een extra bijdrage van € 1.000,-. Dit bedrag komt boven op de maximale uitkering van € 2.000,-.

 

Aanmelden en voorlichtingsavond
Wanneer verenigingen en stichtingen in 2017 willen deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne en bankieren bij Rabobank Gooi en Vechtstreek, kunnen zij zich vóór 28 februari 2017 aanmelden. Hoe verenigingen en stichtingen zich kunnen inschrijven en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen, staat op de volgende website: www.mijnbankenik.nl/gvs.

 

 

Bron: RTV Stichtse Vecht