Inclusieve sportdag in MFA Safari

15 september 2021

 

Inclusieve Sportdag - Aftrap Nationale Sportweek


De lancering van de inclusieve Sportdag vindt plaats als aftrap van de Nationale Sportweek. Tijdens deze middag zijn er leuke activiteiten te doen. Zo kun je meedoen aan verschillende clinics zoals dansen, hockey en zelfverdediging. Ook is er een sapfiets en doe je een gratis Body Health Check!

 

Cursusaanbod


In oktober, november & december 2021 zal het Sportpunt Stichtse Vecht i.s.m. het lokale Sport- en preventieakkoord cursussen aanbieden die verenigingen gratis kunnen volgen. Deze cursussen worden gepresenteerd op de tribune van de sportzalen. Je kunt je hier direct inschrijven voor het cursusaanbod.

 

Inzameling sportspullen

Er is nu een Sportspullenbank voor Stichtse Vecht. Deze is opgericht door een samenwerking tussen Stichting Kledingbank SV en Sport4All. De Sportspullenbank zamelt tweedehandssportkleding en -materialen in en stelt deze beschikbaar aan mensen, die te weinig geld hebben om zelf sportspullen te kopen. MFA Safari is een vast inzamelpunt voor de Sportspullenbank. In de aankomsthal staan 4 kliko's waarin zaken kunnen worden gedoneerd. 


Fysiek en mentaal gezond


Het Sportakkoord en het Preventieakkoord hebben zoveel raakvlakken dat ze besluiten om samen verder gaan. Bij beide akkoorden zijn naast gedeelde ambities ook veel dezelfde partijen betrokken. Samen willen zij bereiken dat iedereen plezier in sport kan hebben en toegang heeft om te werken aan een gezonde leefstijl. De fysieke en mentale gezondheid wordt gestimuleerd door onder andere sporten toegankelijker te maken en het stimuleren van een gezonde leefstijl zodat de gezondheid van mensen verbetert. Een officiële lancering hiervan zal in de nabije toekomst worden aangekondigd.

Voor meer informatie

Macy Hartman
Consulent Aangepast Sporten (sporten met een beperking)
06 41 64 45 03

Voor meer informatie

Macy Hartman
Consulent Aangepast Sporten (sporten met een beperking)
06 41 64 45 03