Eenmalige bijdrage ondersteuning naleving controle corona-toegangsbewijs

21 december 2021

De rijksoverheid heeft via de veiligheidsregio aan gemeenten een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van de naleving van de controle op corona-toegangsbewijzen. De gemeente Stichtse Vecht kan hierdoor eenmalig maximaal € 1.500 per aanvrager beschikbaar stellen als tegemoetkoming voor deze kosten.

Subsidie controle corona toegangsbewijzen

Op basis van de huidige coronamaatregelen geldt er voor voorzieningen zoals binnensport, horeca, evenementen en andere activiteiten tijdelijk de verplichting om de coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te controleren. Hiermee zijn vaak extra kosten gemoeid, zoals de inzet van eigen personeel, extra ondersteunend personeel of beveiligers. Als u in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 extra kosten heeft gemaakt voor de controle op coronatoegangsbewijzen, kunt u aanspraak maken op de subsidieregeling controle corona toegangsbewijzen.

Aanvragen voor 31 december 2021

Aan de subsidieregeling zijn een aantal voorwaarden verbonden. Op de website van de gemeente Stichtse Vecht vindt u het overzicht van alle voorwaarden en het formulier waarmee u de subsidie aanvraagt. Belangrijk is om uw aanvraag voor 31 december aanstaande in te dienen. Ook raden we u aan deze zo snel mogelijk in te dienen. De gemeente Stichtse Vecht heeft een eenmalige vergoeding ontvangen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer het aan de gemeente beschikbaar gestelde bedrag van €167.656 is toegekend zal de aanvraagtermijn eventueel eerder gesloten worden.

Hoe wordt u geïnformeerd

Gemeente Stichtse Vecht streeft ernaar om u zo snel mogelijk te laten weten of uw aanvraag wordt toegekend. U kunt hierover een terugkoppeling per e-mail verwachten in week 2 (vanaf 10 januari 2022). Heeft u in de tussentijd een vraag? Gemeente Stichtse Vecht heeft alle informatie over de subsidie zo uitgebreid mogelijk op de gemeentelijke website geplaatst. Zit het antwoord op uw vraag daar niet tussen? Neem dan contact met de gemeente op via het telefoonnummer 14 0346 of via info@stichtsevecht.nl.

Bron: https://stichtsevecht.nl/nieuws/5015/subsidieaanvraag-controle-corona-toegangsbewijzen/

Voor meer informatie

Sofie van Opdorp
Sportconsulent & JOGG-Regisseur
06 22 74 92 05

Voor meer informatie

Sofie van Opdorp
Sportconsulent & JOGG-Regisseur
06 22 74 92 05