Sportraad Stichtse Vecht zoekt nieuwe leden

13 september 2017

Sportraad Stichtse Vecht sportraad behartigt de belangen van de sportverenigingen en de individuele sporters. De sportraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W.

 

De Sportraad stimuleert de sportbeoefening in alle kernen van de gemeente op basis van eigen kennis en contacten met iedereen die aan sport doet.

 

Om haar taak goed te doen heeft de Sportraad behoefte aan vertegenwoordigers van de binnen- en buitensporten en uit alle kernen van de gemeente.

 

Door het aftreden van een aantal leden zijn er momenteel enkele vacatures.

  • Nieuw lid voor het secretariaat
  • Nieuw lid algemeen

 

Wij roepen u op om u aan te melden, indien u ideeën of een eigen visie heeft, of als u iets wilt betekenen voor de nieuwe sportraad of zitting wilt nemen in de sportraad.

 

Heeft u interesse en draagt u de sport een warm hart toe  reageer dan voor 15 oktober. Graag uw interesse kenbaar maken via info@sportraadstichtsevecht.nl

 

Na de sluiting van de vacature wordt met alle kandidaten een gesprek gevoerd. Indien u aanvullende informatie wenst kunt u contact opnemen met de secretaris Vincent Stapper of voorzitter Dick van Zanten. Zie www.sportraadstichtsevecht.nl voor verdere informatie.

 

Met vriendelijke sportgroeten,

Sportraad Stichtse Vecht