Week tegen kindermishandeling

21 november 2017

In Nederland komt kindermishandeling meer dan 119.000 keer per jaar voor. Dat is gemiddeld één kind per klas. Het belangrijkste doel van deze week is om professionals, waaronder ook trainers, coaches en begeleiders bij sportclubs, bewust te maken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling te herkennen en effectief aan te pakken.

De gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Een mishandeld kind heeft, naast al het emotionele leed, ook meer kans op een psychiatrische stoornis, depressie, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Daarnaast is er een verhoogd risico dat ze later hun eigen kinderen gaan mishandelen.

 

Signalen herkennen

Kindermishandeling kan fysiek of psychisch geweld zijn, maar ook verwaarlozing. Bijvoorbeeld ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen. Vaak doen ouders dit omdat ze niet goed weten hoe ze met hun kinderen om moeten gaan. Maar soms zijn kinderen op een andere manier slachtoffer. Bijvoorbeeld als ze slachtoffer zijn van seksueel misbruik, of getuige zijn van huiselijk geweld

Misschien is er in jouw omgeving een gezin waar sprake is van veel herrie of ruzie. En vang je signalen op die kunnen wijzen op kindermishandeling. Een kind vertoont bijvoorbeeld stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Of schrikken van aanrakingen, of vaak verwondingen hebben. Ook een onverzorgd uiterlijk kan een signaal zijn: vieze kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam. Ook als een huisdier niet goed behandeld of verwaarloosd wordt, kan dat een teken zijn dat het niet goed gaat in het gezin.

 

Wat te doen?

Wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling?

Praten helpt, want het zet iets in gang. Je kunt praten met een ander, of met degene waar je je zorgen over maakt. Het kan moeilijk zijn om erover te praten. Maar als je niets doet, verandert er zeker niks. Voor een gesprek kun je advies vragen aan Veilig Thuis.

Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met geweld thuis. Het is het advies- en meldpunt huiselijke geweld en kindermishandeling.

Wil je advies of hulp? Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).