Nieuwe projecten Sport en bewegen in 2018

20 december 2017

Dinsdag 19 december heeft de gemeenteraad de Nota ‘Een sterke basis’ vastgesteld. Met deze nota richt de gemeente zich op zelf- en samenredzaamheid door het versterken van de basis. Vanaf 2018 wordt gestart met het uitvoeren van de nota. Ook het Sportpunt is betrokken bij een aantal innovatieve projecten.

 

Preventie door middel van sport

Onderdeel van de Nota zijn preventie en vroeg signalering. Sporten is namelijk gezond, heeft een preventieve werking en verbindt inwoners. Daarom draagt sporten bij aan het voorkomen of verkleinen van hulpvragen. De sociaal economische waarde van een leven lang sporten kan per persoon oplopen tot circa €25.000 - €100.000. Dit zit met name in afname van het ziekteverzuim, toename van de arbeidsproductiviteit en toename van de kwaliteit van leven.

 Vanuit lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en Sportpunt Stichtse Vecht worden drie innovatieve pilots ontwikkeld, gebaseerd op bewezen succesvolle interventies. Daarnaast is het Sportpunt betrokken bij ‘Welzijn op recept’.

 

Uitkeringsgerechtigden in beweging

We willen 30 uitkeringsgerechtigde inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt actief laten participeren bij lokale sportaanbieders met speciaal opgezet sport- en beweegaanbod. Een selectie van 30 uitkeringsgerechtigde inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt wordt in groepen van 15 personen verwezen naar speciaal sport-/beweegaanbod bij lokale betrokken sportaanbieders. Hier komen zij in beweging, ervaren een dagritme en bouwen zij sociale contacten op. Het effect is een gezondere, actiever en weerbaardere doelgroep die minder aanspraak doet op voorzieningen. Daarnaast zorgt het voor een hogere bezetting van de sportaccommodaties.

 

Werkervaringsplekken in de sport

We willen zes werkervaringsplekken voor uitkeringsgerechtigden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt realiseren bij lokale sportaanbieders. Samen met lokale sportaanbieders worden de werkervaringsplekken gecreëerd. Hier ervaren uitkeringsgerechtigden een werkgever-werknemer relatie, een dagritme en krijgen zij het laatste duwtje in de rug richting regulier werk. Het effect is dat de doelgroep werkervaring en ritme opdoet, een verhoogde doorstroom naar werk en een vermindering van het vrijwilligerstekort bij de sportaanbieder.

 

Dagbesteding in beweging

In samenwerking met zorgaanbieders en lokale sportaanbieders wordt een pilot ontwikkeld voor dagbestedingscliënten. Een selectie van acht cliënten neemt tijdens de huidige dagbesteding deel aan speciaal opgezet beweegaanbod van lokale aanbieders. Hier komen zij in beweging, behouden de zelfredzaamheid en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Het effect is een verbetering van de gezondheid, leefstijl en het zelfbeeld van de cliënten, vermindering van eenzaamheid door meer sociale contacten en het behouden van de zelfredzaamheid door ontwikkeling van spierkracht, balans en welbevinden.

 

Welzijn op recept

Naast de drie pilots is Sportpunt Stichtse Vecht betrokken bij ‘Welzijn op recept’. Huisartsen krijgen regelmatig inwoners met lichte psychosociale klachten op hun spreekuur. Met het initiatief ‘Welzijn op recept’ krijgen huisartsen de mogelijkheid hen door te verwijzen naar een zogenaamd welzijnsarrangement. Deze arrangementen worden ontwikkeld door Welzijn Stichtse Vecht, huisartsenpraktijk Merenhoef en het Sportpunt Stichtse Vecht. Het gaat onder meer om creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport & bewegen (‘bewegen op recept’). Er worden structurele afspraken en procedures tussen huisartsen en welzijn gemaakt om patiënten door te wijzen naar een welzijnsarrangement.

 

Wil je meedenken over deze innovatieve projecten? We gaan graag met je in gesprek! Neem contact op met Marieke de Bruin.

Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Divers
06 58 07 61 17

Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Divers
06 58 07 61 17