Highlights bijeenkomst Jeugdsportfonds

11 januari 2018

Op 10 januari 2018 kwamen diverse betrokkenen bijeen voor de optimalisatie van de gemeentelijke regelingen voor sporten en bewegen met een laag inkomen. Sportpunt Stichtse Vecht organiseerde deze bijeenkomst voor sportaanbieders, intermediairs en professionals die betrokken zijn bij de doelgroep jeugd. Het doel van de bijeenkomst was het informeren over de bestaande regelingen en informatie ophalen om deze regelingen te verbeteren. In dit document leest u de highlights van deze bijeenkomst.

 

Wie is wie?

Aanwezig tijdens de bijeenkomst waren: medewerkers van het Sportpunt en de gemeente Stichtse Vecht, professionals uit het onderwijs, professionals uit de (jeugd)zorg, lokale sportaanbieders, buurtsportcoaches, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Ca. de helft van de aanwezigen had al ervaring met het aanvragen van het jeugdsport-/cultuurfonds in hun rol als intermediair.

 

De verschillende regelingen

Binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn drie soorten regelingen die de mogelijkheid bieden om te sporten/bewegen met een laag inkomen. De meest bekende regeling is de U-pas. Het Sportpunt adviseert echter om deze pas voor jeugd niet (als eerste) in te zetten voor sport- en beweegaanbod maar te bewaren voor educatie. Voor sport kan namelijk gebruik worden gemaakt van het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. Mocht een kind meer dan één sport willen beoefenen, dan kan de U-pas worden gebruikt voor de tweede sportkeuze. De derde regeling is de zwemregeling. Deze regeling maakt het mogelijk voor kinderen met een U-pas om kosteloos het A- en B-diploma te behalen.

 

Het Jeugdsportfonds & Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdsportfonds (JSF) en Jeugdcultuurfonds (JCF) creëren kansen voor kinderen van 4 t/m 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging of cultuurinstelling. Via de fondsen worden de contributie van de vereniging / instelling en de benodigde attributen betaald. Momenteel draaien deze fondsen op volledige subsidie van de gemeente. Het afgelopen jaar hebben 113 kinderen gebruik gemaakt van het JSF en 25 kinderen van het JCF.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om in aanmerking te komen voor deze fondsen. Allereerst is het bezit van een U-pas voldoende voor een aanvraag. Ook geregistreerde statushouder of een bewijs van schuldsanering voldoet. Daarnaast zijn de fondsen ook bedoeld voor de kinderen die precies buiten de boot vallen: net te veel verdienen of door omstandigheden tijdelijk in de financiële problemen zitten. Voor deze kinderen voldoet een onderbouwing van een intermediair die vanuit zijn professie de situatie inschat.

 

Spelregels

De fondsen hanteren een aantal spelregels. Deze zijn te vinden in bijgevoegd document. De afgelopen periode zijn een aantal aanpassingen in deze regelingen gedaan:

  • De leeftijdsgrens is aangepast naar 4 t/m 17 jaar
  • Inkomenseis is gelijkgetrokken met de U-pas naar 125% van het sociaal minimum
  • Zwemles met een U-pas moet via de zwemregeling worden aangevraagd
  • Zwemles zonder U-pas mag via het Jeugdsportfonds worden aangevraagd
  • Sportpunt Stichtse Vecht is het Lokale aanspreekpunt voor zowel JSF als JCF

 

De ervaring

Op basis van drie vraagstellingen is input opgehaald om de huidige regelingen te optimaliseren: De ervaring met de regelingen, de verbeterpunten (aanvraagproces, communicatie enz.) en de kansen voor het realiseren van extra financiële middelen. Met deze input gaat het Sportpunt Stichtse Vecht het komende jaar aan de slag om nog meer kinderen de kans tot sporten & bewegen te bieden en de betrokken partijen hierin optimaal te ondersteunen.

 

Heb je naar aanleiding van deze bijeenkomst / dit onderwerp nog vragen, opmerkingen en/of aanvullingen, neem dan gerust contact op met Marieke de Bruin: marieke@sportpuntstichtsevecht.nl  

Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Divers
06 58 07 61 17


Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Divers
06 58 07 61 17