Sport, groen en wonen in Zuilense Vecht

19 januari 2018

Het gebied Zuilense Vecht op de grens van Utrecht en Maarssen krijgt naast sportvoorzieningen meer openbaar groen en zo’n 300 woningen. De colleges van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht hebben de gebiedsvisie hiervoor naar hun gemeenteraad gestuurd. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer bewoners, sportverenigingen en bedrijven. Na vaststelling door de gemeenteraad, worden de plannen verder uitgewerkt. Ook hierin wordt samengewerkt met belanghebbenden en is inspraak mogelijk.

 

De clubs krijgen meer kunstgras, zodat minder velden nodig zijn en de velden efficiënter worden benut. USV Elinkwijk krijgt een nieuw paviljoen met tribune en parkeergelegenheid aan de Burgemeester Norbruislaan, terwijl VV Maarssen en DWSM een nieuwe kantine krijgen. Het park met openbaar groen moet sport en gezond leven stimuleren en is lopend en per fiets bereikbaar. De auto blijft aan de rand van het gebied en parkeren kan op loopafstand van de clubgebouwen. Het park biedt ruimte voor sporten als hardlopen, fitness en bootcamp.

 

Woningen op de vrijkomende grond verbinden bestaande wijken met de sportfaciliteiten en dragen bij aan de groeiende vraag naar woningen. Daarnaast maakt het de plannen betaalbaar. Zowel aan Utrechtse als Maarssense zijde worden twee velden gebruikt voor woningbouw, maar in Utrecht worden meer en gemiddeld kleinere woningen voorzien dan in Maarssen; zo’n 200 in Utrecht en ruim 100 in Maarssen. In beide gevallen komt er een substantieel percentage sociale huur, in Maarssen mogelijk aangevuld met sociale koop en in Utrecht met middenhuur.

Lees meer op www.zuilensevecht.nl.

Voor meer informatie

Olaf Horsman
Adviseur Sport en bewegen
06 58 07 62 98


Voor meer informatie

Olaf Horsman
Adviseur Sport en bewegen
06 58 07 62 98