Tariefsverlaging voor zaalsportverenigingen

26 januari 2018

In de begroting van 2018 is € 75.000,- extra beschikbaar voor de binnensport. Het college van B&W heeft dit bestemd voor onder andere het verlagen van de tarieven van zaalhuur met 5%. De besteding van het geld is in nauw overleg met de Sportraad Stichtse Vecht tot stand gekomen.

 

Het geld wordt aan vier doelen besteed

  1. De eerder vastgestelde tariefsverhoging van 1% per 1 augustus 2018 wordt teruggedraaid. Ook komt er een tariefsverlaging van 5% op zaalhuur per 1 april 2018, omdat zaalhuur voor verenigingen de grootste uitgavenpost is in hun begroting.
  2. De gemeente stort geld in een fonds voor sport- en spelmateriaal voor de verenigingen.
  3. Er gaat een deel van het geld naar verbetering van onderhoud, beheer en schoonmaak van sportzalen.
  4. Er wordt onderzoek gedaan naar vergroting van bergruimte en zaalcapaciteit, omdat er vooral ‘s avonds te weinig zaalruimte is.

 

Meer mensen aan het sporten krijgen

Sportwethouder Warner van Vossen: “Met deze besteding van het extra geld willen we meer mensen aan het sporten krijgen en de verenigingen financieel versterken. Door het geld in te zetten op meerdere onderdelen, komen we tegemoet aan verschillende wensen van de sportverenigingen. Zo maken we de ambities uit de Sportnota waar: sport dient toegankelijk te zijn voor iedereen en accommodaties zijn veilig en doelmatig.”

 

Toelichting: € 7.500,- voor materialenfonds

Het college heeft € 7.500,- beschikbaar gesteld in een materialenfonds. Hierop kunnen zaalsportverenigingen een beroep doen als zij nieuwe materialen nodig hebben. Voor een aanvraag moet een eenvoudige maar duidelijke verzoek worden ingediend, in het kort moet nut en noodzaak worden onderbouwd. De gemeente draagt 1/3e bij aan de gewenste investering. Aanvragen kunnen naar olaf@sportpuntstichtsevecht.nl