Initiatievenbudget Sterke Basis

23 mei 2018

Heb je een idee waarmee je inwoners helpt sterker in hun schoenen te staan of waardoor zij elkaar beter kunnen helpen? De gemeente heeft sinds 2018 elk kwartaal een bedrag beschikbaar van €25.000,- om deze initiatieven mede mogelijk te maken. Dat noemen we het ‘Initiatievenbudget Sterke Basis’. Dit budget bestaat naast het leefbaarheidsbudget of andere subsidies van de gemeente.

 

Nieuwe initiatieven voor kwetsbare inwoners

Nieuwe initiatieven om mensen bij elkaar te brengen en elkaar te helpen om sterker in de schoenen te staan kun je het hele jaar indienen. Denk aan het opzetten van een wandelgroep voor kwetsbare buurtgenoten of een activiteit samen met mensen met een beperking.

De gemeente is vooral op zoek naar initiatieven die de situatie verbeteren van inwoners in armoede of met schulden, inwoners met een verblijfsvergunning, inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven, kwetsbare jonge inwoners of mantelzorgers. Zodat inwoners zo veel mogelijk mee kunnen blijven doen en elkaar hierbij tot steun kunnen zijn.

 

Ondersteuning

Naast financiële steun uit het initiatievenbudget, is het tevens mogelijk ondersteuning te krijgen vanuit het Sportpunt. Consulent aangepast sporten Sandra van Wijhe - Faase denkt graag mee bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Neem hievoor gerust contact met haar op.

 

Beoordelen aanvragen

De gemeente beoordeelt alle aanvragen voor het initiatievenbudget Sterke Basis aan de hand van een aantal criteria. Onder meer: het effect voor de inwoner, de uitvoerbaarheid, of het vernieuwend is, of het draagvlak heeft en of het idee op termijn ook zonder financiële bijdrage van de gemeente kan. Alle criteria kun je nalezen op de website van de gemeente.

 

Meer informatie

Heb je een idee of een vraag over het initiatievenbudget Sterke Basis? Dan kun je contact opnemen met het Subsidiebureau. Je kunt de aanvraag ook direct indienen via het formulier. Het college van Burgemeester en wethouders neemt een besluit of jouw initiatief in aanmerking komt voor het initiatievenbudget Sterke Basis.

Voor meer informatie

Sandra van Wijhe - Faase
Consulent Aangepast Sporten (sporten met een beperking)
06 28 61 57 12


Voor meer informatie

Sandra van Wijhe - Faase
Consulent Aangepast Sporten (sporten met een beperking)
06 28 61 57 12