Bijeenkomst Veilig sporten in Stichtse Vecht

29 maart 2017

Donderdag 9 maart kwamen ruim twintig geïnteresseerden naar de bijeenkomst ‘Veilig sporten in Stichtse Vecht’.  Tijdens deze avond presenteerde de gemeente in samenwerking met NOC*NSF de ‘Menukaart Veilig Sporten in Stichtse Vecht’. In deze menukaart staat een overzicht van al het mogelijke aanbod met betrekking tot een Veilig Sportklimaat. Het draait hierin niet alleen om ‘fysieke veiligheid’, maar zeker ook om ‘sociale veiligheid’ bij sportclubs en verenigingen. De aanwezigen vertegenwoordigden verschillende sportaanbieders en sporten, waaronder hockey, wielrennen, voetbal, handbal, zwemmen en visserij. De aanleiding voor de bijeenkomst was een behoeftepeiling onder de sportaanbieders in Stichtse Vecht. Daaruit bleek onder andere behoefte aan meer informatie over  het Veilig Sportklimaat. De informatievoorziening sluit daarnaast aan op het landelijke programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Hierin werken sportbonden en NOC*NSF samen, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Trainingen NOC*NSF 

wp-20170309-21-27-21-pro.jpgTijdens de ‘warming-up’ bleek als snel dat het onderwerp veilig sporten leeft bij sportaanbieders. Thema’s die direct geopperd werden door de aanwezigen waren ouders langs de lijn, pestgedrag, het gevoel van veiligheid en fysieke veiligheid. Na de ‘warming-up’ was het woord aan Jens van der Kerk van NOC*NSF. Hij ging in op de centrale rol voor bestuurders bij het creëren van een veilig sportklimaat. Een positieve insteek van het bestuur kan volgens hem werken als ‘vliegwiel’ om gewenst gedrag te bevorderen. Positiviteit kan volgens Van der Kerk de cultuur van een vereniging veranderen. Hierbij is het belangrijk dat de waarden van een club duidelijk worden uitgesproken en dat het mogelijk is elkaar aan te spreken op gedrag. NOC*NSF biedt trainingen aan om verenigingen hierbij te ondersteunen.

 

Gemeente helpt bij vragen 

Een belangrijke boodschap deze avond was dat sportaanbieders bij de gemeente terecht kunnen als zij vragen hebben of willen werken aan een veilig sportklimaat. De gemeente kan partijen verbinden en trainingen organiseren. Zo benadrukte consulent aangepast sporten Sandra van Wijhe-Faase bijvoorbeeld de mogelijkheden voor hulp bij sporters met een beperking. Dit kan naast fysieke beperkingen ook gaan om gedragsproblematiek en de begeleiding van trainers hierin.

 

wp-20170309-21-15-21-pro.jpgNa het theoretische kader en het uitdelen van de ‘Menukaart Veilig Sporten in Stichtse Vecht’, was het tijd om samen na te denken over aanvullingen en kansen voor de menukaart. Onderwerpen die naar voren kwamen waren omgang met ouders langs de lijn, één centrale vertrouwenspersoon voor meerder verenigingen, gebruik maken van een VOG voor vrijwilligers en trainers beter uitrusten als het gaat om ‘sociale veiligheid’.

 

Iedere sportaanbieder kreeg de opdracht mee om op de eigen club de behoefte aan ondersteuning te inventariseren. De gemeente organiseert het komend jaar actief bijeenkomsten en scholingen gebaseerd op deze behoefte. Daarnaast wordt vooral vraaggericht gewerkt. Wanneer verenigingen probleemsituaties constateren met betrekking tot het Veilig Sportklimaat, kunnen zij de gemeente benaderen voor ondersteuning en verbinding.

 

Voor vragen of ondersteuning met betrekking tot dit onderwerp, kunt u contact opnemen met: marieke.de.bruin@stichtsevecht.nl