Milieuonderzoek rubbergranulaat

06 juli 2018

Het RIVM heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijke milieueffecten van rubbergranulaat. Hieruit is naar voren gekomen dat er wel mogelijke effecten zijn, maar dat die effecten niet tot onaanvaardbare risico's leiden.

 

Het bericht hierover van de Vereniging Sport en Gemeenten is bijgevoegd.

Voor meer informatie

Olaf Horsman
Adviseur Sport en bewegen
06 58 07 62 98


Voor meer informatie

Olaf Horsman
Adviseur Sport en bewegen
06 58 07 62 98