Het Nationaal Sportakkoord

16 juli 2018

De minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) hebben samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven een Nationaal Sportakkoord gesloten. Met dit Sportakkoord willen zij lichaamsbeweging en (top)sport "toekomstbestendig" maken.

 

Sportakkoord visueel

Doel Sportakkoord

Het gaat goed met de sport in Nederland. Ruim 9,4 miljoen Nederlanders sporten elke week. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk zorgen en wensen. De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport. Daarom willen de betrokken partijen ervoor zorgen dat mensen blijven sporten. Met het Sportakkoord willen de partijen bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. In het akkoord zijn 6 ambities benoemd.

 

Investering in sport

Om de ambities van het Sportakkoord mogelijk te maken, investeert het kabinet tot en met 2021 elk jaar ruim € 400 miljoen. Provincies, gemeenten, de sport zelf, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven betalen mee om de ambities van het Sportakkoord te realiseren. Hun investering is jaarlijks een veelvoud van de bijdrage van de Rijksoverheid.

 

6 Ambities

In het Sportakkoord zijn 6 ambities benoemd:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale aanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Topsport inspireert

 

Versterken sportinfrastructuur op elk niveau

Het doel van het akkoord is het versterken van de sportinfrastructuur op elk niveau: lokaal, regionaal en landelijk. Ook bonden en koepels moeten zich – net als de sportaanbieders – ontwikkelen om tegemoet te komen aan hun nieuwe rol binnen de sport. Daarom is afgesproken om naast het opstellen van de 6 ambities ook een onderzoek te doen naar de organisatie en financiering van de sport. Met dat onderzoek kan in beeld worden gebracht waar de knelpunten zitten en hoe deze kunnen worden opgelost.

 

Startpunt

Het Sportakkoord is het startpunt. Heel veel mensen staan klaar om de komende jaren de gezamenlijke ambities te realiseren. Iedereen kan helpen om de sport te versterken. Iedereen kan helpen om alle Nederlanders het plezier in sporten en bewegen te laten ervaren.

 

Meer informatie

Voor meer informatie

Olaf Horsman
Adviseur Sport en bewegen
06 58 07 62 98


Voor meer informatie

Olaf Horsman
Adviseur Sport en bewegen
06 58 07 62 98