Nieuwe subsidieregeling sportaccommodaties

01 augustus 2018

Er gaat het nodige veranderen voor sportverenigingen-, stichtingen en sportbedrijven op fiscaal  gebied, per 1 januari 2019. Recent heeft het Rijk een officiële bekendmaking gepubliceerd (20 juli 2018), aangaande een nieuwe subsidieregeling ter stimulering van de bouw en onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen. Dit is een gevolg van het Rijksbesluit om het sportbesluit te verruimen.

 

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Amateursportorganisaties (o.a. stichtingen, verenigingen en B.V.’s zonder winstoogmerk)kunnen vanaf 1 januari 2019 een subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (telkens incl. btw). Het gaat hier om accommodaties bestemd en in gebruik voor de amateursport en:

  • het subsidiebedrag minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 bedraagt (mag gezamenlijk worden aangevraagd maar er moet 1 penvoerder zijn) en
  • de subsidieontvanger ervoor zorgt dat op de gesubsidieerde activiteiten gedurende de fiscale herzieningsperiode (één tot tien jaar) geen aftrekrecht of recht op compensatie ontstaat én de gesubsidieerde sportaccommodatie voor tien jaar beschikbaar blijft voor de amateursport.

 

De algemene subsidie bedraagt 20%. Bovenop de algemene subsidieregeling van 20% kan  een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energie besparing en toegankelijkheid (er mag dus worden gestapeld). Daarbij kan worden gedacht aan LED verlichting, zonnepanelen en trapliften e.d.

Van belang is dat de subsidieaanvragen van de sportorganisaties op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’). In de regeling is nog niet aangegeven wanneer het digitale portal zal openen waarop de sportorganisaties hun verzoeken voor 2019 e.v. kunnen indienen.

 

Informatiebijeenkomsten

In september /oktober worden bijeenkomsten georganiseerd om hier nader op in te gaan en alle vraagstukken te kunnen bespreken. Het is raadzaam om hierover advies in te winnen indien u van plan bent om op korte termijn grote investeringen te gaan plegen. Uiteraard kunt u ook uw vragen aan ons stellen, zodat we ervoor zorgen dat die aan bod komen tijdens de informatiebijeenkomsten. 

N.B. Deze subsidieregeling geldt niet voor de gemeente, daarvoor is een aparte specifieke uitkering in het leven geroepen (specifieke uitkering stimulering sport).

 

In onderstaande documenten wordt nader ingegaan op de veranderingen:

De inhoud van de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’

Berichtgeving VSG

Verdieping vanuit Sport & Strategie

 

 

Voor meer informatie

Olaf Horsman
Adviseur Sport en bewegen
06 58 07 62 98

Voor meer informatie

Olaf Horsman
Adviseur Sport en bewegen
06 58 07 62 98