Hoera, we zijn jarig!

10 september 2018

Het Sportpunt Stichtse Vecht viert vandaag haar eerste verjaardag! Een jaar van ontdekken, ontplooien, uitzoeken, organiseren en doen. Maar ook een jaar waarin we continu bezig zijn om te bekijken waar het beter kan en moet. Want uiteindelijk is het onze drive om samen steeds beter te worden. Er zijn succesvolle evenementen georganiseerd, zoals de Nationale Sportweek, de Koningsspelen, de FC Utrecht gemeenteweek, de eerste sportcafe’s, de WinterWaterSpelen en natuurlijk de recent georganiseerde 12 Kernen toertocht met een fantastische opbrengst voor het Jeugdfonds Sport! We hebben subsidies verstrekt, gesprekken gevoerd, vragen beantwoord en adviezen gegeven. We zijn zeer trots dat we via het Jeugdfonds 113 jonge inwoners, een heel sportseizoen hebben kunnen laten sporten! We ontwikkelden pilots om mensen met een hulpvraag aan het sporten te krijgen op een sportpark. Supergaaf en heel belangrijk om te doen samen met betrokken partijen! En we hebben tenslotte het netwerk unieksporten.nl gelanceerd. Kortom, allemaal activiteiten waar wij ontzettend trots op zijn. Niet omdat wij dat alleen doen, maar juist omdat we dit altijd samen kunnen doen met de sportverenigingen en de inwoners. Want wij geloven oprecht in die samenwerking! En daar kun je ons altijd op aanspreken. Zoals aangegeven, is onze blik naar voren gericht. Zo gaan we verder met de pilots voor kwetsbare doelgroepen, ontwikkelen we onze social media, onderzoeken we hoe we beter zicht-, en vindbaar kunnen zijn, willen we nog veel meer jeugdige inwoners aan het sporten krijgen én houden. De samenwerking met FC Utrecht wordt geïntensiveerd. Maar ook gaan we de mogelijkheden bekijken voor het ontwikkelen van een nog efficiënter subsisidieprogramma.

Uiteraard bedenken we originele nieuwe activiteiten voor het Jeugdfonds Sport. Volgend jaar is er meer ruimte voor de combinatie tussen sport en een gezonde leefstijl. 1 jaar Sportpunt Stichtse Vecht smaakt naar meer. We willen ons eerste jaar uitbouwen tot een beter, bekender en nóg breder inzetbaar Sportpunt Stichtse Vecht. Als je mooie ideeën hebt die hieraan kunnen bijdragen, komen we natuurlijk graag met je in contact!