Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Sport & Sociaal Domein
06 58 07 61 17

Maatschappelijke inzet

Wil jij als sportvereniging een maatschappelijke rol spelen? Wij helpen je graag! Sport kan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld activeren, stimuleren en motiveren of sport kan preventief ingezet worden om zorg te voorkomen. Sport is daarmee in te zetten op de gebieden participatie, preventie, arbeids(re)integratie en zelfredzaamheid.

 

Ondersteuning

Wil jij als sportvereniging een maatschappelijke rol spelen voor de kwetsbare inwoners van de gemeente? Dit kan onder andere door het aanbieden van aangepast sport- en beweegaanbod voor deze doelgroepen, het aanbieden van dagbestedingsactiviteiten of het faciliteren van werkervaringsplekken (vrijwilligerswerk). Het Sportpunt kan samen met de buurtsportcoaches een belangrijke rol spelen in het verbinden van sportaanbieders met andere sectoren. Mocht er vanuit jouw vereniging of organisatie interesse zijn in de maatschappelijke rol van sport of behoefte zijn aan meer informatie, neem dan contact op met Marieke de Bruin.

 


Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Sport & Sociaal Domein
06 58 07 61 17