Voor meer informatie

Marcel Scheefhals
Beleidsadviseur Sport
0658076123

Sportraad

Maak kennis met de Sportraad! De Sportraad Stichtse Vecht behartigt de belangen van de sport in de gemeente. De Sportraad bestaat uit 7 tot 10 leden en vergadert om de 4 tot 6 weken. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester & Wethouders. Op vrijdag 16 december 2011 werd de Sportraad Stichtse Vecht geïnstalleerd door de toenmalige wethouder voor Sport.

 

Vertegenwoordiging

De Sportraad bestaat uit leden die zich sterk verbonden voelen met de sport. De Sportraad behartigt zowel de belangen van de binnen- als de buitensport en zowel grote, kleine verenigingen en individuen. Bij de samenstelling van de Sportraad is tevens gezocht naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende woonkernen.Voor meer informatie

Marcel Scheefhals
Beleidsadviseur Sport
0658076123