Reglement fietstocht

Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met onderstaande reglement:

 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Bij de lange tocht is een helm verplicht.
 • Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Mocht het evenement vanwege externe omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • De organisatie beslist over het aflasten van het evenement.
 • Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de rustpost is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Het gebruik van volgauto’s is verboden.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Met het inschrijven verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers geven middels inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens door Sportpunt Stichtse Vecht en sponsoren van het evenement.
 • Deelnemers geven middels inschrijving akkoord dat de foto's die tijdens het evenement gemaakt worden, gebruikt mogen worden voor op de website van het Sportpunt, op de social media kanalen en voor promotiedoeleinden.
 • Deelnemers geven middels inschrijving toestemming voor het delen van jouw gegevens met de organiserende verenigingen (LBNK, TC Breukelen, en WTC Maarssen).
 • De routes zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.