Zuilense Vecht

Utrecht en Stichtse Vecht werken aan de herontwikkeling van de sportparken Elinkwijk, Zuilen (Utrecht) en Daalseweide (Maarssen). De sportparken liggen op de gemeentegrens tussen Utrecht en Stichtse Vecht. Alle drie de sportparken moeten worden gemoderniseerd wegens ‘veroudering’. Het doel is om begin 2018 een gebiedsvisie te hebben ontwikkeld, waarbij duidelijk wordt of en hoe de sportparken toekomstbestendig kan worden gemaakt. Ook komt hierin te staan of de gemeenten dit gezamenlijk of apart oppakken.