Zuilense Vecht

De gemeentes Utrecht en Stichtse Vecht werken vanaf maart 2017 samen bij de herontwikkeling van de sportparken Elinkwijk, Zuilen (beide in Utrecht) en Daalseweide (in Maarssen). De sportparken liggen op de gemeentegrens tussen Utrecht en Stichtse Vecht. Alle drie de sportparken moeten worden gemoderniseerd wegens ‘veroudering’. Het doel is om begin 2018 een gebiedsvisie te hebben ontwikkeld, waarbij duidelijk wordt of en hoe de sportparken toekomstbestendig kan worden gemaakt. Ook komt hierin te staan of de gemeenten dit gezamenlijk of apart oppakken.Voor meer informatie

Olaf Horsman
Adviseur Sport en bewegen
06 58 07 62 98