Sport en Preventie akkoord

Sinds september 2020 heeft Stichtse Vecht een eigen Sportakkoord. De initiatiefnemers hiervan zijn Stichting Welzijn Stichtse Vecht, Sport4All, de Sportraad en gemeente Stichtse Vecht. Het Rijk stelt voor 2020, 2021 en 2022 €40.000 per jaar beschikbaar voor het uitvoeren van het lokaal sportakkoord.


In het Sportakkoord Stichtse Vecht staan 5 doelstellingen met daarin aansprekende acties om mensen met plezier aan het sporten en bewegen te krijgen. Dit zijn: 

  • Iedereen kan sporten en bewegen in Stichtse Vecht

  • De sport- en beweeginfrastructuur in Stichtse Vecht is duurzaam

  • De sport- en beweegaanbieders in Stichtse Vecht zijn vitaal

  • Er is een positieve sportcultuur in Stichtse Vecht

  • Kinderen in Stichtse Vecht zijn vaardig in bewegen

Deze doelstellingen worden in de themateams gekoppeld aan leuke activiteiten. Elk thema heeft een themateamtrekker, die tevens contactpersoon is voor een ieder die een idee heeft voor een activiteit. 

Kernteam

De themateamtrekkers komen bij elkaar in het kernteam. Het kernteam is ‘eigenaar’ van het akkoord en zorgt ervoor dat onderlinge afstemming tussen de themateams in de uitvoering van het sport- en beweegakkoord goed loopt. Daarnaast zorgen ze voor de verdeling en monitoring van het beschikbare geld. Tot slot zorgt het kernteam ook voor communicatie rondom het sport- en beweegakkoord in het algemeen (niet voor de losse acties).

Het kernteam is bereikbaar via secretariaat@sportakkoordstichtsevecht.nl

Voor algemene informatie over het sportakkoord: info@sportakkoordstichtsevecht.nl

 

Het kernteam bestaat uit de themateamtrekkers, aangevuld met Piet Donga (Sport4all), Aldert Nooitgedagt (Seniorenraad Stichtse Vecht; Sportpoli.nl), en Marcel Scheefhals (gemeente Stichtse Vecht, tevens penningmeester). Hans van den Boogaard is voorzitter van het Kernteam, Piet Donga is vice-voorzitter en Judith van de Vorle is secretaris voor het kernteam.