Preventieakkoord

Sinds de zomer van 2021 heeft Stichtse Vecht ook een eigen preventie akkoord. Het landelijke preventie akkoord is vertaald naar onze gemeente. Dit betekent dat het echt een lokaal akkoord is, gemaakt en gesloten door organisaties uit Stichtse Vecht. Ook de uitvoering ligt de komende jaren in handen van de lokale partijen. De gemeente werkt hieraan mee en ondersteunt hierbij.


Met het preventie akkoord wil de gemeente voor alle inwoners de kansen om de gezondheid te verbeteren vergroten met extra aandacht voor degenen met de grootste gezondheidsachterstand (zoals inwoners met een lage sociaaleconomische status). Daarbij richten we ons op het behalen van gezondheidswinst en het voorkomen van gezondheidsverlies. Met het preventie akkoord richten we ons op de volgende thema's:

 • Middelengebruik

 • Actieve leefstijl (positieve benadering van bewegingsarmoede)

 • Eenzaamheid

 • Gezond gewicht (positieve benadering van overgewicht)

 • Schuldenproblematiek

Kernteam

Vanwege de grote overlap van de doelen en thema's van het sportakkoord, is besloten om beide akkoorden in de uitvoering samen te voegen. Het kernteam bestaat uit een voorzitter (Hans van den Boogaard), vice-voorzitter (Piet Donga), secretaris (Judith van de Vorle), penningmeester namens het Sportakkoord (Marcel Scheefhals) en een penningmeester namens het Preventie akkoord (Jody van Eijnatten) en de themateam trekkers. 

 • Themateam 1: Iedereen kan sporten en bewegen in Stichtse Vecht Marjolein Borlee (m.borlee@welzijnsv.nl)

 • Themateam 2: Duurzame en vitale sport infrastructuur Gerard Geerdink (gerard.geerdink@kpnmail.nl) 

 • Themateam 3: Middelengebruik: Roos Adriaansen (roos.adriaansen@stichtsevecht.nl)

 • Themateam 4: Veiligheid: Veronique Rap (veronique.rap@stichtsevecht.nl)

 • Themateam 5: Vaardig in bewegen + Gezond Gewicht: Diana Kolfschoten (aapjediana@hotmail.com)

 • Themateam 6: Schulden Bibi Prummel (bibiprummel@leefmd.nl)