Themateams

Acties om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen worden in samenwerking uitgewerkt in themateams.

1. Iedereen kan sporten en bewegen in Stichtse Vecht

Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor sommige mensen (jong en oud) weinig of niet sporten of bewegen. De ambitie binnen dit thema is dat (nog) meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren.
Aanvoerder: Marjolein Borlee – Stichting Welzijn Stichtse Vecht
Contact: m.borlee@welzijnsv.nl

2. De sport- en beweeginfrastructuur in Stichtse Vecht is duurzaam

Om met z’n allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen is een functionele, goede en duurzame infrastructuur nodig. Voorbeelden hiervan zijn het installeren van zonnepanelen op de daken van sportcomplexen, maar ook het groen in de gemeente en trapveldjes in de wijk of het dorp.
Aanvoerder: Gerard Geerdink
Contact: gerardgeerdink@kpnmail.nl

3. De sport- en beweegaanbieders in Stichtse Vecht zijn vitaal

De ambitie binnen dit thema is dat alle aanbieders van sport- en beweegactiviteiten (sportverenigingen, stichtingen, etc.) toekomstbestendig zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze hun financiën en organisatie op orde hebben, een aanbod hebben voor speciale doelgroepen en/of maatschappelijk actief zijn.
Aanvoerder: Gerard Geerdink – Sportraad Stichtse Vecht
Contact: gerard.geerdink@kpnmail.nl

4. Er is een positieve sportcultuur in Stichtse Vecht

Plezier in sport en bewegen is de basis voor een leven lang sporten en bewegen. De ambitie binnen dit thema is dat er met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dat vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te creëren.
Aanvoerder: Veronique Rap – Gemeente Stichtse Vecht
Contact: Veronique.Rap@stichtsevecht.nl

5. Kinderen in Stichtse Vecht zijn vaardig in bewegen

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Goede motorische vaardigheden zijn van belang voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. De ambitie binnen dit thema is dat meer kinderen voldoende bewegen en dat motorische vaardigheden toenemen.
Aanvoerder: Diana Kolfschoten
Contact: aapjediana@hotmail.com

Heb je een leuk idee voor een activiteit?  Neem contact op met een van onze themateamtrekkers.