Sportaanbieders

Bij het Sportpunt kun je terecht voor ondersteuning van je vereniging. We geven informatie en leggen contacten met andere verenigingen, partijen en gemeente. Dit doen we met behulp van een uitgebreid netwerk van sportaanbieders en professionals.

 

Informatie voor sportaanbieders

Accommodatie en energie


Sportaanbieders kunnen hun accommodatie verduurzamen door middel van zonnepanelen, ledverlichting of…

AED


In de meest ideale situatie hangt bij iedere buitensportvereniging een AED in een speciale kast aan …

Ledenwerven en behoud


Vaak geldt dat er veel winst te behalen is wanneer er structureel aandacht is voor ledenwerving…

Maatschappelijke initiatieven


Vanaf 2018 wordt gestart met het uitvoeren van de gemeentelijke nota Sterke Basis. Onderdeel van de …

Privacywetgeving AVG


Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe strengere regelgeving op het gebied van privacy, de Algemene Veror…

Scholingsaanbod


In sportseizoen 2017-2018 organiseerde Sportpunt Stichtse Vecht diverse cursussen, trainingen e…

Sportbeleid gemeente


Stichtse Vecht is een sportieve gemeente waar een groot aantal inwoners actief deelneemt aan sport- …

Subsidie


Als een activiteit of evenement op het gebied van sporten en bewegen past binnen de doelstellingen v…

Vergunning sportevenement


Als je een sportevenement wil organiseren in de gemeente Stichtse Vecht heb je daarvoor waarsch…

Vrijwilligers


Het Sportpunt helpt verenigingen met hun vrijwilligersbeleid door het geven van advies en het organi…

Wet en regelgeving


Sportaanbieders hebben vaak te maken met gemeentelijke wet en regelgeving. Hieronder vind je een ove…