Sportaanbieders

Bij het Sportpunt kun je terecht voor ondersteuning van je vereniging. We geven informatie en leggen contacten met andere verenigingen, partijen en gemeente. Dit doen we met behulp van een uitgebreid netwerk van sportaanbieders en professionals. We geven onder andere informatie over de volgende onderwerpen:

 

Informatie voor sportaanbieders

Verduurzamen accomodaties


Onderstaande subsidies zijn beschikbaar bij de financiering van het verbouwen, aanpassen en ver…

Reanimatiecursus


In de ideale situatie hangt bij iedere buitensportvereniging een AED aan een buitenmuur. Zo is …

Ledenwerven en behoud


Het Sportpunt biedt scholingen aan voor het werven en behouden van leden. Hiermee kan veel wins…

Maatschappelijke initiatieven


Werkervaringsplekken in de sport, uitkeringsgerechtigden in beweging en dagbesteding in bewegin…

Privacywetgeving AVG


Sportverenigingen moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). NO…

Scholingsaanbod


Het Sportpunt biedt ieder jaar nieuw scholingsprogramma voor sportaanbieders. Het scholingsaanb…

Sportbeleid gemeente


Lees op deze pagina de Kadernota en het Uitvoeringsprogramma Sport. Hierin staan de d…

Sportraad


Maak kennis met de Sportraad! De Sportraad Stichtse Vecht behartigt de belangen van de sport in de g…

Subsidies


Op deze pagina vind je een overzicht van sportsubsidies. Subsidies worden verstrekt om activiteiten …

Evenement organiseren


Wanneer je een sportevenement wilt organiseren krijg je te maken met het aanvragen van een verg…

Vrijwilligers


We helpen verenigingen met hun vrijwilligersbeleid door het geven van advies en het organiseren…

Wet en regelgeving


Op deze pagina vind je een overzicht van belangrijke wet en regelgeving van de gemeente. Meer inform…