Jeugd-punt

Boksen
Bootcamp
Voetbal
Volleybal


Algemene informatie

Jeugd-Punt Stichtse Vecht zet in op een positief jeugdbeleid. Dat wil zeggen, dat zij zich niet alleen richten op de risicogroepen, maar tevens op de welwillende en actieve jongeren in de gemeente. Het jongerenwerk faciliteert niet alleen in jongerencentra, maar zet ook in op participatie, activering van jongeren, ondersteuning in de vorm van coaching trajecten, preventie en nog veel meer. 

 

Sport en beweegactiviteiten

Bij Jeugd-Punt zijn 2 buurtsportcoaches werkzaam. Zij organiseren sportieve activiteiten voor jongeren.

Dartclub Phoenix
Klaverjasvereniging Maarssenbroek-KVM