(SENIOREN) BILJARTCLUB LOENEN

Biljart


Algemene informatie

Wij spelen alleen overdag en wel op de maandagmorgen (en hopelijk in de toekomst ook op de maandagmiddag), de dinsdagmiddag en de vrijdagmorgen en -middag.
Op de dinsdag spelen wij de thuiswedstrijden met 3 teams in de competities die door de KNBB afdeling 't Sticht worden georganiseerd.
De contributie bedraagt € 150 per kalenderjaar.
De contactpersoon bij onze vereniging (en tevens voorzitter) is Wim Hildebrand, tel. nummer 06 51108424, alwaar geïnteresseerden nadere informatie kunnen krijgen.
Wij hebben geen website.

Happy 2 Run
Bridgeclub Loenen