Loenense Damvereniging
Schaakgenootschap Vecht en Ommelanden