Verduurzamen accomodaties

Onderstaande subsidies zijn beschikbaar bij de financiering van het verbouwen, aanpassen en verduurzamen van sportaccommodaties.

 

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling is met ingang van 1 januari 2019 verruimd. Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar. Deze regeling subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.De kosten voor de kantine en andere horeca gerelateerde uitgaven vallen niet onder deze regeling.

 

Energiebesparing en Duurzame energieopwekking Sportaccommodaties (EDS)

Sinds 2 januari 2019 kun je voor deze activiteiten subsidie aanvragen via de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. 35% (20% + 15% aanvullend) van de kosten voor maatregelen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie wordt vergoed.

 

SDE+

Deze subsidie kun je aanvragen als je hernieuwbare energie gaat produceren en/of dat al doet. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon.

 

ISDE

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Deze regeling levert fiscaal voordeel voor bedrijven, verenigingen of stichtingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert gemiddeld 13,5% voordeel op.

Financiering duurzame initiatieven

Het verduurzamen van de sportaccommodatie kost geld. Op termijn kan een investering zich terugbetalen door bijvoorbeeld lagere energiekosten. Op de korte termijn is er echter een investering nodig. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het financieren van de kosten.

 

Stichting Waarborgfonds Sport

Niet alle verenigingen hebben voldoende geld beschikbaar om duurzame investeringen zelf te betalen. Verenigingen of stichtingen die voor een deel van de investering een lening willen afsluiten komen terecht bij een bank. De bank zal om een borgstelling vragen, zodat zij zekerheid heeft dat de lening wordt terugbetaald. De borgstelling kun je aanvragen bij SWS. Bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan een borgstelling aangevraagd worden voor 100% van het te lenen bedrag.

 

Energiefonds Utrecht

Het Energiefonds Utrecht financiert tot 75% van de kosten van het energieproject. Er zijn twee vormen:

  1. Een lening van € 5.000 euro tot € 50.000
  2. Een lening boven de € 50.000

 

Voor meer informatie

Marcel Scheefhals
Beleidsadviseur Sport
0658076123