Privacywetgeving AVG

Sportverenigingen moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). NOC*NSF heeft met sportbonden afspraken gemaakt met de Stichting AVG. Als aangesloten vereniging kun je gebruik maken van een stappenplan om ervoor te zorgen dat je administratie op orde is.

 

Wat is de AVG?

De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met de nieuwe privacywetgeving:

  • Worden persoonsgegevens beter beschermd en wordt die bescherming in de hele EU gelijk getrokken
  • Krijgen burgers meer zeggenschap over hun data en wat daarmee gebeurt
  • Krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen

 

AVG en sportverenigingen

Sportverenigingen moeten net als andere organisaties kunnen aantonen dat ze correct omgaan met persoonsgegevens. Doen zij dit niet, dan riskeren ze een hoge boete. De wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij voeren controles uit en nemen maatregelen wanneer er een datalek is terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld.

 

Stappenplan sport

NOC*NSF en meer dan 30 deelnemende sportbonden helpen sportclubs bij het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor hebben zij afspraken gemaakt met de Stichting AVG. Ze hebben een stappenplan Sport ontwikkeld dat je kunt gebruiken voor acties die je dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Het stappenplan is speciaal aangepast voor de sport en is een hulpmiddel om te voldoen aan de AVG. Wil je gebruikmaken van het stappenplan, neem dan contact op met jouw bond.

Overzicht deelnemende bonden (PDF, 17KB, 22-5-2018)

 

AVG verklaring

Het stappenplan biedt geen garantie dat na het doorlopen van de stappen jouw vereniging voldoet aan de AVG. NOC*NSF en de deelnemende bonden zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen die zouden kunnen ontstaan uit het volgen van het stappenplan. Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring. Je verklaart hiermee zelf dat jouw vereniging het stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen. Stichting AVG bekijkt alleen of het stappenplan is ingevuld en doet geen inhoudelijk onderzoek of de stappen juist zijn gevolgd. Jouw vereniging is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.

 

Lees meer over de AVG

Informatie van NOC*NSF

AVG in Vogelvlucht (NOC*NSF)

Informatie Autoriteit Persoonsgegevens

Volledige tekst AVG (PDF, 1,1MB)


Voor meer informatie

Marcel Scheefhals
Beleidsadviseur Sport
0658076123