Corona en sport

Het kabinet heeft aangekondigd met ingang van 10 juli de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus te verscherpen. Voor de sportbeoefening zelf hebben deze maatregelen geen gevolgen. En publiek bij amateurwedstrijden- of trainingen blijft welkom, maar moet een vaste plaats hebben op 1,5 meter afstand van elkaar.

Bij sportevenementen met coronatoegangsbewijzen mag tweederde van de capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden, maar iedereen heeft wel een vaste zitplek. Lees hier meer over de maatregelen rond evenementen.

De sportkantines blijven de regels van de horeca volgen, waar  beperktere openingstijden (van 06.00 tot 0.00 uur) gelden. Lees hier de maatregelen voor de horeca.

De nieuwe maatregelen gelden vooralsnog tot en met 13 augustus.

Heb je een vraag over sporten en corona die hieronder niet wordt beantwoord? Neem dan contact op met info@sportpuntstichtsevecht.nl.


 

 • Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. 
 • Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.

 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.  

 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.

 • Vanaf 10 juli zijn evenementen met vaste zitplaats toegestaan. Voor eendaagse evenementen geldt een vaste zitplek zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Evenementen zonder vaste zitplaats zijn tot in elk geval 14 augustus niet toegestaan.

 • De sportkantines blijven de regels van de horeca volgen, waar  beperktere openingstijden (van 06.00 tot 0.00 uur) gelden. Lees hier de maatregelen voor de horeca.

Regels voor publiek bij sportwedstrijden

 • Bij professionele wedstrijden is publiek toegestaan. Met coronatoegangsbewijzen voor evenementen is een hoger aantal bezoekers mogelijk.

 • Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.

  

Regels voor eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen (evenementen zonder overnachting)

 • Maximaal tweederde van de geplaceerde capaciteit aan bezoekers is toegestaan.

 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht.

 • Een vaste zitplaats is verplicht.

 • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen.

 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten).

 • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.

 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement).

 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers vooraf een zelftest afnemen.

 • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD.

Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Regels voor eendaagse evenementen zonder coronatoegangsbewijzen: 

 • 1,5 meter afstand houden verplicht.

 • Een vaste zitplaats verplicht.

 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Recreatieve tochten

Sinds 5 juni zijn recreatieve tochten (o.a. wandelen, fietsen, hardlopen) weer toegestaan. Belangrijke voorwaarde is dat de tocht géén evenement is en er gewerkt wordt met meerdere (start)groepen. Daarnaast moet de organisator in overleg treden met de gemeente(n) voor toestemming.

Recreatieve tochten zijn geen evenementen. Een handige infographic (zie de download op deze pagina) maakt dat duidelijk. Een recreatieve tocht plaats vindt in de buitenlucht, waarbij sporters zoals wandelaars en fietsers verschillende afstanden afleggen over een uitgezette route. Deze tochten kunnen op basis van de huidige Covid-19-maatregelen en protocollen plaatsvinden. 

Hoe kunnen verenigingen in Stichtse Vecht hun aanbod communiceren?

Verenigingen zijn vrij om zelf het aanbod te communiceren. Om de kanalen van het Sportpunt hiervoor te gebruiken kan contact worden opgenomen met info@sportpuntstichtsevecht.nl.Hoe kan een vereniging in Stichtse Vecht zijn aangepaste sportaanbod (sporten met een beperking) organiseren binnen de maatregelen?

Heeft uw vereniging aangepast aanbod? En heeft u vragen over de beperkte heropening of wilt u als (aangepast) binnensportvereniging sparren over hoe u met aanpassingen buiten kunt sporten? Neem dan contact op met Macy Hartman via mhartman@teamsportservice.nl of 06-41644503. Macy is als buurtsportcoach aangepast sporten van Team Sportservice Provincie Utrecht actief in de gemeente Stichtse Vecht. Macy is alleen bereikbaar voor vragen over aangepast sporten (sporten met een beperking). Heeft u een andere vraag? neem dan contact op met Sofie van Opdorp. Haar gegevens staan bovenaan deze pagina.

    

Wat moet ik doen als mijn vereniging / club in de financiële problemen komt? 

Neem contact op met het Sportpunt via Marcel.scheefhals@stichtsevecht.nl.

  


Voor meer informatie

Sofie van Opdorp
Sportconsulent & JOGG-Regisseur
06 22 74 92 05