Corona en sport

De informatie op deze pagina is aangepast op basis van de persconferentie van het kabinet van 24 juni 2020.

We mogen weer sporten!

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

Wat betekent dit voor jouw vereniging? Op deze pagina staat een overzicht met de antwoorden op veel gestelde vragen over sporten in Stichtse Vecht.

Tip!

Op de webpagina's van de Rijksoverheid en het NOC*NSF staat een actueel en volledig overzicht van de antwoorden op de meest gestelde vragen. Ook is er een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Deze kun je hieronder downloaden.

Het Sportpunt en de gemeente Stichtse Vecht volgen de adviezen en instructies van het RIVM en GGD regio Utrecht.


Veel gestelde vragen

Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over sporten in Stichtse Vecht.

 

1. Mag gebruik worden gemaakt van de sportaccommodaties in Stichtse Vecht?

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.

  1a. Moeten we tijdens het sporten 1,5m afstand houden?

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij per 1 juli weer normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

   1b. Moet ik tijdens het sporten rekening houden met maatregelen?

Ja, geforceerd stemgeluid tijdens het sporten is niet toegestaan. Probeer schreeuwen en zingen te voorkomen. Heb je klachten, blijf dan thuis. Was vaak je handen.

   1c. Mag gebruik worden gemaakt van de kantines en toiletten?

Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn per 1 juli weer open. Ook kantines en kleedruimtes in kantines mogen per 1 juli weer open. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. Dit geldt bijvoorbeeld in de kantine, maar ook voor toeschouwers op de tribune en rond het sportveld.

   1d. Zijn wedstrijden en toernooien weer toegestaan?

Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen.

2. Mag het buitenzwembad open?

Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water is toegestaan, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen gesloten houdt.

 

3.  Heeft de gemeente een lokaal protocol met wat wel en niet mag?

De gemeente heeft geen lokaal protocol. De gemeente volgt de adviezen van de Rijksoverheid. Het NOC*NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een overkoepelend protocol voor sportaanbieders ontwikkeld. Daarnaast bieden sportbonden een protocol aan per sporttak. Deze protocollen zijn erop gericht om sportactiviteiten goed en veilig te organiseren. 

 

   3a. Moeten verenigingen zelf een protocol opstellen?

Ja, u bent zelf de expert als het gaat om gebruik van uw accommodatie en sportaanbod. Denk daarom zelf na over de praktische uitvoering van de jeugdtrainingen en toets deze aan de geldende protocollen.

 

   3b. Hebben we goedkeuring van de gemeente nodig om te starten?

Nee, u heeft geen goedkeuring nodig. Ook gaat de gemeente geen protocollen controleren. We gaan ervan uit dat de verenigingen hun eigen uitvoeringsplan toetsen aan de hand van de protocollen van de VSG en de Bonden. De gemeente zal handhaven op grond van  de noodverordening. Informatie over de noodverordening en een link naar de meest actuele noodverordening vindt u via deze link

 

4. Zijn verenigingen in Stichtse Vecht verplicht om ‘niet leden’ toe te laten op de sportparken?

De gemeente stelt dit niet verplicht maar dringt er wel op aan dat verenigingen het trainingsaanbod ook openstellen voor niet leden (zolang deze versoepeling loopt). Een voordeel voor verenigingen is de mogelijkheid tot werving van nieuwe jeugdleden.

 

   4a. Kunnen nu alle kinderen en jongeren trainen bij mijn sportvereniging?

Dit is afhankelijk van de eigen mogelijkheden en faciliteiten. Wij kunnen eventueel met u samen kijken naar uw mogelijkheden, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen. Dus ook de niet-leden van een vereniging.

 

   4b. Hoe zit het met de verzekeringen/aansprakelijkheid van niet leden?

Als jeugdleden andere kinderen meenemen naar de training, dan gelden daarvoor in principe dezelfde regels als bij een gewone proeftraining en/of instuif. Normaal gesproken doen nieuwe leden ook een proefles mee bij de huidige trainingen en zijn dan ook verzekerd.

Advies: Verenigingen zijn verzekerd via de sportbonden; voor specifieke vragen hierover raden we aan om contact op te nemen met jouw eigen sportbond.

NB: Er zijn sportbonden die geen collectieve verzekering hebben.

 

5. Hoe kunnen verenigingen in Stichtse Vecht hun aanbod communiceren?

Verenigingen zijn vrij om zelf het aanbod te communiceren. Om de kanalen van het Sportpunt hiervoor te gebruiken kan contact worden opgenomen met info@sportpuntstichtsevecht.nl

 

6. Mogen ouders komen kijken bij het georganiseerde sportaanbod?

Ouders langs de lijn of op de tribune zijn weer toegestaan. Neem wel de 1,5m afstand in acht.

 

7. Mogen kinderen zelfstandig samenkomen om te sporten?

jongeren tot en met 18 jaar mogen buiten samen spelen of sporten op sportlocaties en pleintjes. Zij moeten tijdens het sporten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden. Normaal spelcontact is wel weer toegestaan.

 

8. Wat is de maximale groepsgrootte die wordt gehanteerd in Stichtse Vecht?

Er is geen maximale groepsgrootte bepaald. Men doet een beroep op het gezond verstand.

 

9. Hoe kan een vereniging in Stichtse Vecht zijn aangepaste sportaanbod (sporten met een beperking) organiseren binnen de maatregelen?

Heeft uw vereniging aangepast aanbod? En heeft u vragen over de beperkte heropening of wilt u als (aangepast) binnensportvereniging sparren over hoe u met aanpassingen buiten kunt sporten? Neem dan contact op met Macy Hartman via mhartman@teamsportservice.nl of 06-41644503. Macy is als buurtsportcoach aangepast sporten van Team Sportservice Provincie Utrecht actief in de gemeente Stichtse Vecht. Macy is alleen bereikbaar voor vragen over aangepast sporten (sporten met een beperking). Heeft u een andere vraag? neem dan contact op met Sofie van Opdorp. Haar gegevens staan bovenaan deze pagina.

 

10. Zijn onderhoudswerkzaamheden op het sportcomplex toegestaan?

Onderhoud aan gebouwen of het complex is toegestaan als wordt voldaan aan de landelijke richtlijnen met inachtneming van de 1,5 meter maatregel.

 

   10a. Mag er worden gesport op de grasvelden nu er groot onderhoud plaats vindt?

Op aanvraag van sportverenigingen is groot onderhoud naar voren geschoven. Dat betekent dat bijvoorbeeld grasvelden eerder zijn ingezaaid. Wanneer verenigingen besluiten te sporten op de ingezaaide grasvelden is dat op eigen verantwoordelijkheid. De gemeente kan deze zomer geen extra onderhoud doen. Voor verenigingen met ook kunstgras wordt aangeraden daar naar uit te wijken.

 

11. Mogen scholen gebruik maken van sporthallen voor beweegonderwijs?

Gymmen in sporthallen is per 1 juli weer toegestaan.

 

12. Kan ik mij laten testen op Covid-19?

Dit kan. Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur? Dan kunt u zich laten testen op het coronavirus. Bel 0800-1202 voor een coronatest.

 

13. Hoe wordt het steunpakket Sport verdeeld?

Met een bedrag van € 90 miljoen wordt naar verwachting voor alle sportverenigingen de huur kwijtgescholden voor de periode 1 maart 2020 – 1 juni 2020 (3 maanden). 

Daarnaast stelt het kabinet € 20 miljoen beschikbaar voor amateurverenigingen die de accommodatie zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben. Per vereniging is eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500 beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor verenigingen die geen aanspraak maken op het algemene steunpakket van de Rijksoverheid.

Momenteel werkt de overheid deze regeling uit. Zodra meer bekend is over de voorwaarden en aanvragen, nemen wij contact met u op.

 

   13a. Ik kom in de liquiditeitsproblemen. Wat moet ik doen?

Door de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen in liquiditeitsproblemen komen. Omdat zij gezien hun specifieke bedrijfsvoering niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) € 10 miljoen om de sportsector te ondersteunen. Met dit bedrag kan SWS meer waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen zodat zij toegang krijgen tot kortlopend krediet. Let op, dit betreft niet de regeling over de kwijtschelding van de huur maar enkel over het aanvragen van kortlopend krediet.

 

    13b. Ik loop inkomsten mis, wordt dit gecompenseerd?

Voor misgelopen inkomsten is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) gepubliceerd. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden. De TASO-regeling is niet toepassing op de doorlopende huurlasten. Het aanvragen van de TASO-regeling kan vanaf 1 september 2020. Meer informatie leest u hier; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html

 

   13c. Ik heb een factuur ontvangen voor het huren van een sportaccommodatie. Moet ik deze betalen?

In afwachting van meer informatie over het steunpakket wordt huur momenteel nog niet kwijtgescholden. Het kan dus kloppen dat u een factuur heeft ontvangen. Alle huurders van gemeentelijk vastgoed verlenen we in deze periode 3 (of zoveel langer als maatregelen duren) maanden uitstel van verplichting om huur te betalen. Ook Sportfondsen hanteert deze regeling.

De huurcompensatieregeling wordt momenteel door de VSG en het VWS vormgegeven. De verwachting is dat wij hier voor 1 augustus nader over worden geinformeerd. Zodra meer bekend is over de compensatieregeling informeren wij u over kwijtschelding.

 


Voor meer informatie

Sofie van Opdorp
Sportconsulent & JOGG-Regisseur
06 22 74 92 05