Corona en sport

De informatie op deze pagina is aangepast op basis van de persconferentie van het kabinet van 19 mei 2020.

Kleine stappen richting hervatting sport

Kinderen en jongeren mogen onder bepaalde voorwaarden weer sporten. Ook volwassenen mogen vanaf 11 mei hun sporttrainingen in teamverband op de club en in de openbare ruimte hervatten waarbij 1,5 meter afstand gehouden wordt. 

Wat betekent dit voor jouw vereniging? Mag ik mijn binnensport nu buiten aanbieden? En mogen onze leden gebruik maken van de toiletgebouwen? Op deze pagina staat een overzicht met de antwoorden op veel gestelde vragen over sporten in Stichtse Vecht.

Tip!

Op de webpagina's van de Rijksoverheid en het NOC*NSF staat een actueel en volledig overzicht van de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Het Sportpunt en de gemeente Stichtse Vecht volgen de adviezen en instructies van het RIVM en GGD regio Utrecht.


Veel gestelde vragen

Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over sporten in Stichtse Vecht.

 

1. Mag gebruik worden gemaakt van buitensportaccommodaties in Stichtse Vecht?

Ja dit mag, mits het een begeleide training betreft voor jeugd t/m 18 jaar. Voor de jeugd in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Voor personen van 19 jaar en ouder is het toegestaan om gezamelijk, in teamverband, buiten te sporten te bewegen mits zij zich houden aan de afstandseis van 1,5 meter. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. De kantine*, kleedruimte en sanitaire voorzieningen moeten wel dicht blijven. Sportkantines vallen niet onder de versoepeling voor de horeca.

 

   1a. Mag gebruik worden gemaakt van de toiletten?

Ja, dit mag. Houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon. Kantines en kleedkamers van sportverenigingen blijven gesloten tot 1 september. Het is ook niet toegestaan om gebruik te maken van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen.

 

2. Wat wordt verstaan onder buitensport?

Alle activiteiten die in de buitenlucht kunnen plaatsvinden.

 

   2a. Mag binnensportaanbod naar buiten worden verplaatst?

Sporten in de buitenlucht is toegestaan, mits gestelde voorwaarden voor buitensport in acht worden genomen. Jeugd mag vanaf 29 april, wanneer er sprake is van een georganiseerde sportactiviteit onder leiding van een door de gemeente aangewezen trainer*, samenkomen om te sporten. Voor de jongeren in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Personen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei gezamelijk buiten sporten en bewegen. Mits zij zich houden aan de afstandseis van 1,5 meter.

Advies: Ga je van binnen naar buiten? Kijk dan de verzekekeringspolis nog eens na of vraag bij de sportbond of je verzekerd bent. 

 * Zie antwoord op vraag 7  

 

   2b. Mag ik mijn binnensportaanbod op een sportpark aanbieden?

Wil je als binnensportvereniging gebruik maken van een buitensportaccomodatie, doe dit dan in afstemming met de sportaanbieder(s) op het sportpark. Verenigingen kunnen daarover onderling contact opnemen.

 

   2c. Mag ik mijn binnensportaanbod in de openbare ruimte aanbieden?

Sporten in openbare ruimte is toegestaan. Wel geldt dat organisaties zoveel mogelijk worden verzocht om locaties zorgvuldig uit te kiezen en drukte op bepaalde locaties en tijdstippen te voorkomen (zoals bijvoorbeeld de parken). 

 

   2d. Mag het buitenzwembad open?

Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water is toegestaan, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen gesloten houdt.

 

3.  Heeft de gemeente een lokaal protocol met wat wel en niet mag?

De gemeente heeft geen lokaal protocol. De gemeente volgt de adviezen van de Rijksoverheid. Het NOC*NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een overkoepelend protocol voor sportaanbieders ontwikkeld. Daarnaast bieden sportbonden een protocol aan per sporttak. Deze protocollen zijn erop gericht om sportactiviteiten goed en veilig te organiseren. 

 

   3a. Moeten verenigingen zelf een protocol opstellen?

Ja, u bent zelf de expert als het gaat om gebruik van uw accommodatie en sportaanbod. Denk daarom zelf na over de praktische uitvoering van de jeugdtrainingen en toets deze aan de geldende protocollen.

 

   3b. Hebben we goedkeuring van de gemeente nodig om te starten?

Nee, u heeft geen goedkeuring nodig. Ook gaat de gemeente geen protocollen controleren. Om te zorgen dat verenigingen ook echt per 29 april 2020 kunnen starten, bent u zelf verantwoordelijk voor een verantwoord plan. We gaan ervan uit dat de verenigingen hun eigen uitvoeringsplan toetsen aan de hand van de protocollen van de VSG en de Bonden. De gemeente zal handhaven op grond van  de noodverordening. Informatie over de noodverordening en een link naar de meest actuele noodverordening vindt u via deze link

 

4. Zijn verenigingen in Stichtse Vecht verplicht om ‘niet leden’ toe te laten op de sportparken?

De gemeente stelt dit niet verplicht maar dringt er wel op aan dat verenigingen het trainingsaanbod ook openstellen voor niet leden (zolang deze versoepeling loopt). Een voordeel voor verenigingen is de mogelijkheid tot werving van nieuwe jeugdleden.

 

   4a. Kunnen nu alle kinderen en jongeren trainen bij mijn sportvereniging?

Dit is afhankelijk van de eigen mogelijkheden en faciliteiten. Wij kunnen eventueel met u samen kijken naar uw mogelijkheden, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen. Dus ook de niet-leden van een vereniging.

 

   4b. Hoe zit het met de verzekeringen/aansprakelijkheid van niet leden?

Als jeugdleden andere kinderen meenemen naar de training, dan gelden daarvoor in principe dezelfde regels als bij een gewone proeftraining en/of instuif. Normaal gesproken doen nieuwe leden ook een proefles mee bij de huidige trainingen en zijn dan ook verzekerd.

Advies: Verenigingen zijn verzekerd via de sportbonden; voor specifieke vragen hierover raden we aan om contact op te nemen met jouw eigen sportbond.

NB: Er zijn sportbonden die geen collectieve verzekering hebben.

 

5. Hoe kunnen verenigingen in Stichtse Vecht hun aanbod communiceren?

Verenigingen zijn vrij om zelf het aanbod te communiceren. Om de kanalen van het Sportpunt hiervoor te gebruiken kan contact worden opgenomen met info@sportpuntstichtsevecht.nl

 

6. Mogen ouders komen kijken bij het georganiseerde sportaanbod?

Nee, ouders langs de lijn zijn niet toegestaan. 

 

   6a. Hoe gaan we om met ouders die kinderen komen halen en brengen?

Het is aan de verenigingen zelf om hier een weg in te vinden. Het heeft de voorkeur dat kinderen zelfstandig naar de training gaan. Als het echt niet anders kan, mogen ouders brengen en halen. Het is wel de bedoeling dat ouders na het brengen weer naar huis gaan. Kijken langs de lijn is niet toegestaan.

 

7. Welke partijen mogen in Stichtse Vecht georganiseerde sportactiviteiten begeleiden?

In de gemeente Stichtse Vecht mogen de volgende organisaties georganiseerde sportactiviteiten begeleiden: 

  • Kaderleden van sportverenigingen
  • Sport-/ en beweegaanbieders
  • Buurtsportcoaches
  • Gymdocenten
  • Zwemonderwijzers
  • Jeugdpunt
  • Welzijnsorganisaties
  • Fysiotherapeuten
  • Scoutingbegeleiders

Deze partijen zien erop toe dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Staat uw organisatie hier niet tussen? Neem dan contact op met info@sportpuntstichtsevecht.nl

 

   7a. Mogen kinderen zelfstandig samenkomen om te sporten?

Nee, dat mag alleen in georganiseerd verband. Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april onder leiding van een door de gemeente aangewezen trainer* samenkomen om te sporten. Samenkomsten van jongeren zijn alleen toegestaan gedurende de sportactiviteit. Personen vanaf 19 jaar mogen gezamelijk buitensporten mits zij zich houden aan de afstandseis van 1,5 meter.

* Zie antwoord op vraag 7

 

   7b. Mag scouting worden aangeboden aan jeugd?

Scouting valt onder bewegen en is dus toegestaan. Voor scoutingverenigingen zijn dezelfde voorwaarden (georganiseerd, buiten, afstand) van toepassing op de activiteiten.

 

8. Wat is de maximale groepsgrootte die wordt gehanteerd in Stichtse Vecht?

Er is geen maximale groepsgrootte bepaald. Men doet een beroep op het gezond verstand en het in acht nemen van de 1,5 meter afstand voor jeugd van 13 tot en met 18, personen vanaf 19 jaar en trainers. 

 

9. Hoe kan een vereniging in Stichtse Vecht zijn aangepaste sportaanbod (sporten met een beperking) organiseren binnen de maatregelen?

Heeft uw vereniging aangepast aanbod? En heeft u vragen over de beperkte heropening of wilt u als (aangepast) binnensportvereniging sparren over hoe u met aanpassingen buiten kunt sporten? Neem dan contact op met Macy Hartman via mhartman@teamsportservice.nl of 06-41644503. Macy is als buurtsportcoach aangepast sporten van Team Sportservice Provincie Utrecht actief in de gemeente Stichtse Vecht. Macy is alleen bereikbaar voor vragen over aangepast sporten (sporten met een beperking). Heeft u een andere vraag? neem dan contact op met Sofie van Opdorp. Haar gegevens staan bovenaan deze pagina.

 

10. Zijn onderhoudswerkzaamheden op het sportcomplex toegestaan m.i.v. 29 april?

Onderhoud aan gebouwen of het complex is toegestaan als wordt voldaan aan de landelijke richtlijnen met inachtneming van de 1,5 meter maatregel.

 

   10a. Mag er worden gesport op de grasvelden nu er groot onderhoud plaats vindt?

Op aanvraag van sportverenigingen is groot onderhoud naar voren geschoven. Dat betekent dat bijvoorbeeld grasvelden eerder zijn ingezaaid. Wanneer verenigingen besluiten te sporten op de ingezaaide grasvelden is dat op eigen verantwoordelijkheid. De gemeente kan deze zomer geen extra onderhoud doen. Voor verenigingen met ook kunstgras wordt aangeraden daar naar uit te wijken.

 

11. Mogen scholen gebruik maken van sporthallen voor beweegonderwijs?

In schoolgebouwen zelf mag worden gegymd. Gymmen in sportgebouwen mag niet. Deze zijn namelijk nog gesloten. Het is verboden binnensport- en fitnessgelegenheden voor publiek geopend te houden.

 

12. Hoe kan ik mij als buursportcoach/jeugdtrainer laten testen op Covid-19?

Jeugdtrainers en buurtsportcoaches met minimaal 24 uur ziekteverschijnselen die passen bij een COVID-19 infectie kunnen zich in de testfaciliteiten van de GGD’en laten testen. Alle testafnames zijn op afspraak nadat een arts jou heeft aangemeld.

GGD’en nemen de PCR-test af. Daarmee kan worden vastgesteld of iemand het coronavirus op dat moment heeft. Voor deze test wordt met een wattenstaafje in de neus en keel gestreken. In het laboratorium wordt onderzocht of hierin erfelijk materiaal van het virus zit. Als dat zo is dan staat vast dat je op dat moment met het virus bent besmet.


Voor meer informatie

Sofie van Opdorp
Sportconsulent & JOGG-Regisseur
06 22 74 92 05