Corona en sport

De informatie op deze pagina is aangepast op basis van de persconferentie op 12 januari 2021. De lockdown waarin Nederland sinds 15 december zit is met drie weken verlengd. 

FAQ

Op deze pagina staat een overzicht met de antwoorden op veel gestelde vragen over sporten in Stichtse Vecht. Heb je een vraag over sporten en corona die hieronder niet wordt beantwoord? Neem dan contact op met info@sportpuntstichtsevecht.nl.

Op de webpagina's van de Rijksoverheid en het NOC*NSF staat een actueel en volledig overzicht van de antwoorden op de meest gestelde vragen. Het Sportpunt en de gemeente Stichtse Vecht volgen de adviezen en instructies van het RIVM en GGD regio Utrecht.


Voor een periode van vijf weken is sporten in een binnenruimte niet toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. 

 

Geldende maatregelen voor sport

 

 • Sporten in binnenruimtes is niet toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden;

 • Zwembaden en sportscholen zijn gesloten. Ook zwemlessen mogen niet worden gegeven;

 • Volwassenen vanaf 18 jaar sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten;

 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis;

 • Groepslessen voor 18 jaar en ouder, buiten mogen niet plaatsvinden. Een trainer voor een groep als geheel mag niet. Een trainer mag wel van tweetal naar tweetal lopen voor instructies;

 • Desgewenst mogen buitenzwembaden wel open zijn, maar met dezelfde beperkingen als voor overige sporten buiten;

 • Tenten buiten met open zijdes mogen, maar met dezelfde beperking zoals die voor de buitensport als geheel gelden;

 • Publiek bij sport is niet toegestaan;

 • Voor een select aantal topsporters met een zogeheten A-Status gelden sterk geclausuleerde voorwaarden.

 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

 

Veel gestelde vragen

 

Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over sporten in Stichtse Vecht. 

 

Zijn er specifieke regels voor de groepen van max twee personen?

Ja, maar tijdens het buiten sporten alleen van toepassing voor senioren van 18 jaar en ouder: 

 • De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter.

 • De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming.

 • Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Over die afstand wordt geen advies gegeven, maar 4 à 5 meter lijkt in de praktijk het meest aangehouden te worden.Ook zien we dat er vakken worden gemaakt waarbinnen tweetallen op veilige afstand van elkaar kunnen sporten.

 • Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.

Kinderen en jeugd zijn uitgezonderd van groepjes van twee.

Hoe gaat de verplichte gezondheidscheck in zijn werking?

In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training/wedstrijd.

Het advies is om deze check niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de hand. Klik hier voor meer informatie. 

 

Ik heb mij ingeschreven om aan een sportevenement deel te nemen. Kan ik mijn geld terugkrijgen als dat niet door kan gaan?

Neem contact op met de organisator. Vaak staat hierover iets in de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden mag niet staan dat u helemaal geen recht op geld terug zou hebben.
 

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. Dit is geen verplichting.

NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.
 

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de deze pagina.
 

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?

Ja, sportkantines zijn gesloten sinds 29 september 2020. De maatregel geldt ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.
 

Kan ik weer naar het zwembad om vrij te zwemmen of voor zwemles?

Nee, zwembaden zijn gesloten.

 

Gaat de zwemles van mijn kind(eren) of zwemvereniging wel door?

Nee, zwembaden zijn gesloten.

 

Heeft de gemeente een lokaal protocol met wat wel en niet mag?

De gemeente heeft geen lokaal protocol. De gemeente volgt de adviezen van de Rijksoverheid. Het NOC*NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een overkoepelend protocol voor sportaanbieders ontwikkeld. Daarnaast bieden sportbonden een protocol aan per sporttak. Deze protocollen zijn erop gericht om sportactiviteiten goed en veilig te organiseren. 

 

Moeten verenigingen zelf een protocol opstellen?

Ja, u bent zelf de expert als het gaat om gebruik van uw accommodatie en sportaanbod. Denk daarom zelf na over de praktische uitvoering van de jeugdtrainingen en toets deze aan de geldende protocollen.

 

Hebben we goedkeuring van de gemeente nodig om te starten?

Nee, u heeft geen goedkeuring nodig. Ook gaat de gemeente geen protocollen controleren. We gaan ervan uit dat de verenigingen hun eigen uitvoeringsplan toetsen aan de hand van de protocollen van de VSG en de Bonden. De gemeente zal handhaven op grond van  de noodverordening. Informatie over de noodverordening en een link naar de meest actuele noodverordening vindt u via deze link

 

Hoe zit het met de verzekeringen/aansprakelijkheid van niet leden?

Als jeugdleden andere kinderen meenemen naar de training, dan gelden daarvoor in principe dezelfde regels als bij een gewone proeftraining en/of instuif. Normaal gesproken doen nieuwe leden ook een proefles mee bij de huidige trainingen en zijn dan ook verzekerd.

Advies: Verenigingen zijn verzekerd via de sportbonden; voor specifieke vragen hierover raden we aan om contact op te nemen met jouw eigen sportbond.

NB: Er zijn sportbonden die geen collectieve verzekering hebben.

 

Hoe kunnen verenigingen in Stichtse Vecht hun aanbod communiceren?

Verenigingen zijn vrij om zelf het aanbod te communiceren. Om de kanalen van het Sportpunt hiervoor te gebruiken kan contact worden opgenomen met info@sportpuntstichtsevecht.nl

 

Hoe kan een vereniging in Stichtse Vecht zijn aangepaste sportaanbod (sporten met een beperking) organiseren binnen de maatregelen?

Heeft uw vereniging aangepast aanbod? En heeft u vragen over de beperkte heropening of wilt u als (aangepast) binnensportvereniging sparren over hoe u met aanpassingen buiten kunt sporten? Neem dan contact op met Macy Hartman via mhartman@teamsportservice.nl of 06-41644503. Macy is als buurtsportcoach aangepast sporten van Team Sportservice Provincie Utrecht actief in de gemeente Stichtse Vecht. Macy is alleen bereikbaar voor vragen over aangepast sporten (sporten met een beperking). Heeft u een andere vraag? neem dan contact op met Sofie van Opdorp. Haar gegevens staan bovenaan deze pagina.

 

Zijn onderhoudswerkzaamheden op het sportcomplex toegestaan?

Onderhoud aan gebouwen of het complex is toegestaan als wordt voldaan aan de landelijke richtlijnen met inachtneming van de 1,5 meter maatregel.

   

Wat moet ik doen als mijn vereniging / club in de financiele problemen komt? 

Neem contact op met het Sportpunt via Marcel.scheefhals@stichtsevecht.nl.

  


Voor meer informatie

Sofie van Opdorp
Sportconsulent & JOGG-Regisseur
06 22 74 92 05