Ledenwerven en behoud

Vaak geldt dat er veel winst te behalen is wanneer er structureel aandacht is voor ledenwerving en -behoud binnen een sportvereniging. Daarom biedt Sportpunt Stichtse Vecht scholingen aan voor het werven en behouden van leden.


Workshop Méér leden in kortere tijd

Voor het werven en behouden van leden bieden we onder andere de cursus 'Méér in kortere tijd' aan. Deze cursus versterkt sportverenigingen door te focussen op het werven en behouden van leden. 'Méér in kortere tijd' maakt gebruik van het enthousiasme en de kennis die er al in de vereniging aanwezig is. Tijdens de cursus starten we met een analyse van je vereniging en omgeving en gaan daarna direct over tot actie. We bepalen je doel en doelgroep, starten een PR campagne en organiseren een spetterende wervingsactiviteit. We sluiten af met het behoud van de nieuwe leden.

De cursus 'Méér in kortere tijd' heeft een online en een offline variant. De aanpak heeft zich inmiddels bij meer dan 1.500 verenigingen bewezen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met sportconsulent Marieke de Bruin via marieke@sportpuntstichtsevecht.nl.


Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Consulent Sport & Sociaal Domein
06 58 07 61 17