Maatschappelijke initiatieven

Werkervaringsplekken in de sport, uitkeringsgerechtigden in beweging en dagbesteding in beweging.

Deze pilots zijn ontwikkeld op basis van de gemeentelijke nota Sterke Basis. Onderdeel van de Nota zijn preventie en vroegsignalering. Dit sluit aan bij sporten, omdat het gezond is, een preventieve werking heeft en inwoners verbindt.

Voor meer informatie

Sofie van Opdorp
Sportconsulent & JOGG-Regisseur
06 22 74 92 05

Werkervaringsplekken in de sport


We bieden werkervaringsplekken voor uitkeringsgerechtigden bij sportaanbieders. Hier ervaren ui…