Maatschappelijke initiatieven

Vanaf 2018 wordt gestart met het uitvoeren van de gemeentelijke nota Sterke Basis. Onderdeel van de Nota zijn preventie en vroegsignalering. Dit sluit aan bij sporten, omdat het gezond is, een preventieve werking heeft en inwoners verbindt. Vanuit lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en Sportpunt Stichtse Vecht worden op basis van de nota een aantal pilots ontwikkeld, zoals Werkervaringsplekken in de sport, Uitkeringsgerechtigden in beweging en Dagbesteding in beweging. Ook is er een speciaal initiatievenbudget voor nieuwe maatschappelijke initiatieven.

Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Consulent Sport & Sociaal Domein
06 58 07 61 17

Werkervaringsplekken in de sport


De komende tijd gaan we samen met sportaanbieders aan de slag met het realiseren van werkervari…

Uitkeringsgerechtigden in beweging


We willen 30 uitkeringsgerechtigde inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt actief laten p…

Dagbesteding in beweging


In samenwerking met zorgaanbieders en lokale sportaanbieders wordt een pilot ontwikkeld voor dagbest…

Initiatievenbudget Sterke basis


De gemeente heeft sinds 2018 elk kwartaal een bedrag beschikbaar van €25.000,- om maatschappeli…