Maatschappelijke initiatieven

Werkervaringsplekken in de sport, uitkeringsgerechtigden in beweging en dagbesteding in beweging.

Deze pilots zijn ontwikkeld op basis van de gemeentelijke nota Sterke Basis. Onderdeel van de Nota zijn preventie en vroegsignalering. Dit sluit aan bij sporten, omdat het gezond is, een preventieve werking heeft en inwoners verbindt.

Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Sport & Sociaal Domein
06 58 07 61 17

Werkervaringsplekken in de sport


We bieden werkervaringsplekken voor uitkeringsgerechtigden bij sportaanbieders. Hier ervaren ui…

Uitkeringsgerechtigden in beweging


Uitkeringsgerechtigden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een sport- en beweegaanbod v…

Dagbesteding in beweging


Een pilot waarbij 8 cliënten tijdens de huidige dagbesteding deelnemen aan speciaal beweegaanbo…