Uitkeringsgerechtigden in beweging

Uitkeringsgerechtigden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een sport- en beweegaanbod volgen bij lokale sportaanbieders.

 

Speciaal sport- en beweegaanbod

Een selectie van 30 uitkeringsgerechtigde inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt wordt in groepen van 15 personen verwezen naar speciaal sport-/beweegaanbod bij lokale betrokken sportaanbieders. Hier komen zij in beweging, ervaren een dagritme en bouwen sociale contacten op. Het effect is een gezondere, actiever en weerbaardere doelgroep die minder aanspraak doet op voorzieningen. Daarnaast zorgt het voor een hogere bezetting van de sportaccommodaties.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Marieke de Bruin.

Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Sport & Sociaal Domein
06 58 07 61 17