Sportbeleid gemeente

Stichtse Vecht is een sportieve gemeente waar een groot aantal inwoners actief deelneemt aan sport- en bewegingsactiviteiten. De gemeente ziet sport onder andere als maatschappelijk bindmiddel. Dit zorgt ervoor dat de gemeente het belangrijk vindt sporten mogelijk te maken. Hiervoor heeft de gemeente een Kadernota en een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin staan de doelen en ambities van de gemeente als het gaat om sport.

Missie gemeente

De missie van de gemeente die benoemd wordt in de kadernota is:
'Iedereen moet zijn of haar leven lang kunnen sporten en / of bewegen, in zijn of haar eigen omgeving en binnen zijn of haar eigen capaciteiten. Hierdoor leeft men gezond(er), wordt bijgedragen aan ieders persoonlijke ontwikkeling en de sociale cohesie, waardoor de sociale leefbaarheid wordt versterkt.'

Kadernota en Uitvoeringsprogramma

De missie, visie, doelstellingen en rol van de gemeente op het gebied van sport zijn vastgelegd in kadernota ‘Niemand buitenspel’ uit 2015. Het Uitvoeringsprogramma sport 2016 - 2020 geeft invulling aan de opgestelde doelen en ambities in de kadernota.

 

DownloadsVoor meer informatie

Olaf Horsman
Adviseur Sport en bewegen
06 58 07 62 98