Subsidies

Op deze pagina vind je een overzicht van sportsubsidies. Subsidies worden verstrekt om activiteiten te ondersteunen die zonder een financiële bijdrage van de gemeente niet gerealiseerd kunnen worden. Deze activiteiten worden gestimuleerd omdat ze bijdragen aan een bepaald beleidsdoel. Naast gemeentelijke regelingen vind je hier ook informatie over landelijke regelingen die voor jouw vereniging interessant kunnen zijn. Nog meer subsidies kun je vinden in de Subsidiedatabase van Kenniscentrum Sport.

Het subsidieprogramma beschrijft de subsidies voor de jaren 2021-2024 die de gemeente Stichtse Vecht verstrekt.


Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Divers
06 58 07 61 17

Investeringsbijdrage buitensportaccommodaties


Het doel van deze subsidie is het bevorderen van een goede kwaliteit van buitensportaccommodaties in…

Investeringsbijdrage binnensport


Investeringsbijdrage binnensport (Materialenfonds voor zaalsportverenigingen) Om de kwaliteit van …

Sporten met een beperking


Hieronder vind je gemeentelijke en landelijke subsidies om sport voor mensen met een beperking mogel…

Subsidies sport en spel kinderen


Om kinderen te stimuleren om te sporten en bewegen zijn er verschillende subsidies. Deze zijn m…

Kaderopleiding ten behoeve van de jeugdsport


Deze subsidie is bedoeld voor de scholing van het kader van sportverenigingen, waardoor het kader be…

Buitenzwembaden


Met deze subsidie kunnen buitenzwembaden hun openbare ontmoetingsfunctie blijven uitoefenen. Inwoner…

JOGG gezonde jeugd gezonde toekomst


JOGG heeft als doel gezond leven en bewegen voor jongeren te stimuleren. Heb je een initiatief voor …

BOSA subsidie voor buitensportverenigingen


De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld als stimulans…

Verduurzamen accomodaties


Onderstaande subsidies zijn beschikbaar bij de financiering van het verbouwen, aanpassen en ver…

Combinatiefuncties en buurtsportcoaches


Buurtsportcoaches voorzien vraaggericht en wijkgericht in een sport- en beweegaanbod in de buurt, in…