BOSA subsidie voor buitensportverenigingen

De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende organisaties geldt dat zij aanspraak kunnen maken op deze subsidiepot. Tot 2024 is een budget van 80 miljoen per jaar beschikbaar.

Let op: aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en op = op.

Meer informatie

Klik hier om te kijken of het voor jouw vereniging interessant is. 

Wil je meer weten over de BOSA subsidie neem dan contact op met Marcel Scheefhals.


Voor meer informatie

Marcel Scheefhals
Beleidsadviseur Sport
0658076123