Sporten met een beperking

Hieronder vind je gemeentelijke en landelijke subsidies om sport voor mensen met een beperking mogelijk te maken. Kijk hieronder voor een aanvraag voor jezelf of wanneer je jouw vereniging meer toegankelijk wil maken.

 

Sporten voor jeugd en mensen met een beperking

Het doel van deze subsidie is het stimuleren van verenigingen om jeugdige inwoners (t/m 23 jaar) en inwoners met een beperking (in de brede zin van het woord) in beweging te krijgen en kennis te laten maken met sporten middels eenmalige activiteiten. Ook is deze subsidie bedoeld voor het stimuleren van sportaanbieders om structureel beweegaanbod voor inwoners met een beperking aan te bieden.

De gemeente stimuleert activiteiten voor ‘jeugd’ en ‘mensen met een beperking’ om ervaring op te doen met sport en bewegen. We hanteren bij dit budget voor eenmalige activiteiten een plafond van 500 euro per aanvraag en voor structureel aanbod voor mensen met een beperking een plafond van 2500 euro per aanvraag.

  • Voor wie: Sportaanbieders
  • Maximale aanvraag per vereniging: €500 (eenmalig) € 2.500 (structureel)
  • Cofinanciering: minimaal 50%
  • Aanvragen: hele jaar op: www.stichtsevecht.nl
  • 1 keer per jaar per aanbieder
  • Categorie 2 Ervaringen en Competenties (Stimulering)

 

 

Stimuleringsbudget Grenzeloos Actief

Het stimuleringsbudget is een bijdrage voor ondersteuning en activiteiten van sport- en beweegaanbieders met als doel het uitbreiden en versterken van het sport- en beweegaanbod. Daarbij wordt gekeken naar bestaand aanbod, het sport- en beweegaanbod waar mensen met een beperking behoefte aan hebben en aanbod dat nog ontbreekt. Klik hier voor meer informatie.

 

Fonds Gehandicaptensport

Fonds gehandicaptensport heeft als doel het sportaanbod voor mensen met een handicap landelijk te ontwikkelen. Zij willen ervoor zorgen dat iedereen dichtbij huis kan sporten. Voor lokale verenigingen die willen starten met aangepast sporten óf die hun bestaande aanbod voor gehandicaptensport willen verbeteren en/of uitbreiden heeft het Fonds een subsidieregeling. Klik hier voor meer informatie.

 

Uniek Sporten

Op de website Uniek Sporten vind je een volledig overzicht van fondsen die je kunt aanvragen als het gaat om aangepast sporten. Klik hier voor meer informatie.


Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Divers
06 58 07 61 17