Subsidies gemeente Stichtse Vecht

Het subsidiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht biedt verschillende subsidiemogelijkheden voor sport en beweegactiviteiten.


Sporten voor jeugd en mensen met een beperking / activiteitensubisidie sport

Deze subsidie bestaat uit 2 delen:

 

Subsidie sporten voor mensen met een beperking

Het doel van dit budget is het opzetten van regulier aanbod voor mensen met en beperking.

 • Voor wie: sportaanbieders
 • Maximale aanvraag per vereniging: € 2.500
 • Cofinanciering: minimaal 50%
 • Aanvragen: hele jaar op: www.stichtsevecht.nl
 • 1 keer per jaar per aanbieder

 

Activiteitensubsidie jeugd of mensen met een beperking

Het doel van dit budget is het stimuleren van initiatieven voor activiteiten voor 'jeugd' en/of 'mensen met een beperking' om ervaring op te doen met sport en bewegen.

 • Voor wie: sportaanbieders
 • Maximale aanvraag per vereniging: € 500
 • Cofinanciering: minimaal 50%
 • Aanvragen: hele jaar op: www.stichtsevecht.nl
 • 1 keer per aanbieder

 

Kader voor de jeugdsport

Deze subsidie is bedoeld voor de scholing van het kader van sportverenigingen, waardoor het kader beter en gerichter training geeft aan de jeugd.

 • Voor wie: sportaanbieders
 • Totaalbudget 2018: € 12.500
 • Maximale aanvraag per vereniging: € 1.250
 • Cofinanciering: minimaal 50%
 • Aanvragen: hele jaar op: www.stichtsevecht.nl
 • 1 keer per jaar per aanbieder
    

Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches voorzien vraaggericht en wijkgericht in een sport- en beweegaanbod in de buurt, in samenwerking met de sectoren onderwijs, welzijn, gezondheid, kinderopvang en sport. Zodat iedereen dichtbij huis deel kan nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Organisaties kunnen finaciering aanvragen voor de Buurtsportcoach van 40%. Neem voor meer informatie contact op met info@sportpuntstichtsevecht.nl.

 

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

JOGG heeft als doel gezond leven en bewegen voor jongeren te stimuleren. Heb je een initiatief voor gezonde jeugd, dan kan je finaciële ondersteuning aanvragen. Neem hiervoor contact op met info@sportpuntstichtsevecht.nl.

 

Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Sport & Sociaal Domein
06 58 07 61 17