Subsidies sport en spel kinderen

Om kinderen te stimuleren om te sporten en bewegen zijn er verschillende subsidies. Deze zijn met name bedoeld voor kinderen, waarvan de ouders het financieel lastig hebben.

 

Activiteitensubsidie Jeugd

Het doel van deze subsidie is het stimuleren van verenigingen om jeugdige inwoners (t/m 23 jaar) en inwoners met een beperking (in de brede zin van het woord) in beweging te krijgen en kennis te laten maken met sporten middels eenmalige activiteiten.

De gemeente stimuleert activiteiten voor ‘jeugd’ en ‘mensen met een beperking’ om ervaring op te doen met sport en bewegen. We hanteren bij dit budget voor eenmalige activiteiten een plafond van 500 euro per aanvraag.

  • Voor wie: sportaanbieders
  • Maximale aanvraag per vereniging: €500
  • Cofinanciering: minimaal 50%
  • Aanvragen: hele jaar op: www.stichtsevecht.nl
  • 1 keer per jaar per aanbieder
  • Categorie 2 Ervaringen en Competenties (Stimulering)

 

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen sporten. Het helpt bij het betalen van de sportclub en attributen als ouders dit om financiële redenen niet kunnen betalen. Medewerkers van sportclubs, leerkrachten en andere professionals kunnen zich als intermediair aansluiten om aanvragen te doen voor kinderen.

  

Cruyff Foundation

Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om te bewegen, bijvoorbeeld door een beperking of door onvoldoende financiële middelen. De Cruyff Foundation wil dat geen enkel kind buitenspel komt te staan en draagt daarom bij aan diverse aspecten van sport waaronder accommodaties.

 

Jantje Beton

Jantje Beton houdt zich bezig met het verbeteren van de speelomgeving van kinderen. Waar mogelijk betrekt Jantje Beton de kinderen actief bij de ontwikkeling en realisatie van de speelprojecten. Jantje Beton biedt financiële ondersteuning bij de ontwikkeling van sport- en spelmogelijkheden bij onder andere jeugdclubs en sportverenigingen.

 

Krajicek Foundation

De Krajicek Foundation begeleidt en motiveert kinderen en jongeren in aandachtswijken om dicht bij huis te spelen en te sporten. Dit doen zij door de aanleg van speelveldjes en het verstrekken van studiebeurzen.

Voor meer informatie

Marieke de Bruin
Divers
06 58 07 61 17